De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

 

Rond kwart voor 7 druppelden al de eerste vrijwilligers de kerk binnen. Nadat je je naam op een sticker had geschreven werd je uitgenodigd om een plekje in de kerkzaal te zoeken. De kerkzaal was prachtig versierd en overal stonden planten en prachtige bloemen op de vele tafeltjes. Er werd koffie geserveerd met een heerlijk taartje. Om half 8 opende Henk van Giessel (voorzitter kerkenraad a.i.) de avond, die begon met een optreden van christelijk cabaretier Ruurd Walinga. Hij speelde het verhaal als zijnde de zoon van een Timmerman en zong daar ook prachtige liederen, heel erg leuk.

 

 

Een ander onderdeel van deze avond was het afscheid van onze koster Lies Veenendaal, samen met haar Jan hebben zijn

33 jaar invulling gegeven aan het kosterschap en mag  ze nu gaan genieten van haar pensioen. Ze werd toegesproken door de

voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Michiel Quarles van Ufford en bedankt voor het vele werk. 

Namens de Kerkenraad bedankte Henk van Giessel het kostersechtpaar en kregen naast bloemen ook de Paaskaars van het

afgelopen jaar. Daarna richtte alle blikken zich op Coos Bisschop, ook hij nam afscheid na vele jaren kerkenwerk in vele functies,

ook hij werd door Michiel toegesproken maar hij werd onderbroken door een speciale gast, nl. de loco burgemeester

Mark Sandmann. Die vertelde over de vele werkzaamheden en inzet van Coos en mocht namens de Koning te benoemen

tot lid in de Orde van Oranje Nassau, daarna kreeg het de versierselen opgespeld waarna we het Wilhelmis zongen.

Na een kort dankwoord van de verraste Coos konden we onder het genot van een drankje en een hapje hem en Lies de

hand drukken. Onze wijkpredikant Albert Roodenburg besloot de avond, een avond die in vele opzicht geslaagd was.

Link naar de foto's: