De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Zaterdag 16 september begint de Vredesweek.
De week wordt geopend met een oecumenische kerkdienst in de Hofstad.
Deze begint zaterdagavond om 20.00 uur.
Verdere informatie over de Vredesweek vindt u in de programmaboekjes en op de website: www.pkn-apeldoorn.nl.