De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Nog steeds wil de kerkenraad u graag betrekken bij en informeren over die zaken, waar de kerkenraad druk mee is. De kerkenraad dient immers de wensen van de gemeente uit te voeren en stelt zich daarbij dienstbaar op.
Uw opmerkingen en wensen m.b.t. alle (te behandelen) onderwerpen zijn zeer welkom. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op 7 maart heeft de kerkenraadsvergadering van maart plaatsgevonden.
Naast alle praktische zaken, die natuurlijk doorgang moeten vinden, hebben we besproken:
welke onderwerpen aan de orde moeten komen op 8 april? Op deze zondag willen we u na de dienst graag bijpraten en van u horen hoe u erover denkt.

 1. Uiteraard bespreken we dan graag de concepttekst voor onze kernwaarden/identiteit.
  Misschien klinkt die u inmiddels al een beetje bekend in de oren:
      De Hofstad is een gemeenschap van mensen, die geloven in de God, die van alle mensen houdt. Zoveel, dat Hij ons Zijn zoon Jezus Christus bracht.
      Door Zijn leven en sterven, Zijn weg door de dood heen en Zijn opstanding, geeft Hij ons leiding, ruimte en perspectief op Gods vreugdevolle, nieuwe toekomst.
      Zijn Geest raakt ons aan en inspireert ons.
      De gemeenschap met God en onze saamhorigheid krijgt vorm in de eredienst, in ontmoetingen en in het omzien naar elkaar.
      Ons gebed, de Bijbel en gesprekken over ons geloof zijn een krachtig middel in de omgang met God en met elkaar.
      In Zuid willen wij zijn als een stad op een berg die niet verborgen blijft. Wij willen Zijn liefde uitdragen in woord en daad.
      Wij zien ons zelf als handen, voeten en stem van God. Wij voelen ons geroepen open te staan voor de noden in de wereld en ons in navolging van Jezus dienstbaar op te stellen.
 2. Daarnaast doen we graag verslag van de voortgang van onze 3 werkgroepen, de werkgroep rondom de eredienst, de werkgroep rond jeugd / jonge ouders en de werkgroep, die zich bezighoudt met de randvoorwaarden om veranderingen door te kunnen voeren.
 3. Met in het achterhoofd, dat we zo graag belangrijke veranderingen willen oppakken, waar tijd en energie voor nodig is, denken we gelijktijdig ook aan die dingen, waar we mee willen stoppen, of op een andere manier vormgeven. De kerkenraad heeft zich gebogen over het rooster van kerkdiensten van 2019 en wil graag met u delen, welke veranderingen we daar in voorstellen.
 4. Natuurlijk kan de voortgang rond het benoemen van een kerkelijk werker niet achterblijven. Er is inmiddels een commissie samengesteld. De kerkenraad is erg dankbaar voor de ondersteuning, die we krijgen vanuit de verschillende gemeenteleden, die zitting hebben genomen in deze commissie.

Op het moment van schrijven is de gevoelstemperatuur buiten -15ºC. Gelukkig ervaren wij in de kerkenraad veel warmte voor het werk aan Gods gemeente. Wilt u delen in die warmte en een steentje bijdragen aan al het werk wat verzet moet worden (en dat hoeft echt niet in de kerkenraad), horen wij dat erg graag en bent u bijzonder welkom.

Heel graag tot 8 april.

De voorzitters van de kerkenraad,
Thea Schäfer en Durk Boelens