De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Werkgroep randvoorwaarden
Op de kerkenraadsvergadering van juni hebben we de rapportage besproken van de werkgroeprandvoorwaarden. Na met alle taakgroepen in gesprek te zijn geweest, hebben zij een aantal voorstellen gedaan voor taken / activiteiten waar we mogelijk mee zouden kunnen stoppen omdat ze veel tijd kosten en weinig energie geven. De voorstellen waar de kerkenraad zich in kon vinden worden de komende maanden besproken met de betreffende taakgroepen.
Nadat van de taakgroepen is vernomen wat de mogelijke consequenties zijn van het stopzetten van deze taken / activiteiten, zal er door de kerkenraad een definitief besluit worden genomen en zult u als gemeente hierover worden geïnformeerd.

Huisvesting in De Hofstad
Voor verschillende activiteiten die nu elders in de wijk plaatsvinden, waaronder in het gebouw van Mudanthe, wordt de mogelijkheid onderzocht voor huisvesting in de Hofstad. Een mooie ontwikkeling! Gekeken wordt hoe we nog meer ‘kerk in de wijk’ kunnen zijn en wat dat vraagt van het gebouw en van de vrijwilligers / gemeenteleden van de Hofstad. Wordt vervolgd.

Selectie kerkelijk werker
Zoals in het verslag van de kerkenraadsvergadering van mei al is gemeld, is besloten om een pas op de plaats te maken m.b.t. het werven van een kerkelijk werker. Op korte termijn zal ondersteuning in het pastoraat worden geregeld, waarbij we denken aan een periode van ongeveer een half jaar. Die periode gebruiken we als kerkenraad om tot een duidelijke omschrijving te komen van wat we als gemeente nodig hebben.
Mogelijk is wat we zoeken niet verenigbaar in 1 persoon en zullen we op zoek moeten naar 2 aparte kerkelijk werkers. Dat zal de komende maanden duidelijker worden. Op basis hiervan zal een nieuwe opdracht worden geformuleerd voor een selectiecommissie.

Uw opmerkingen en wensen m.b.t. alle (te behandelen) onderwerpen zijn zeer welkom. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad,
Durk Boelens en Thea Schäfer