De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Van 27 juni tot en met 29 augustus op woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur.

Elkaar ontmoeten bij een spelletje of voor een goed gesprek.

27 juni: inloop

4 juli: inloop

11 juli: Thema rondom de bijbel. Psalm 121 Reina van Werven

18 juli: inloop

25 juli: De kerk in Spanje Elske Haveman
Elske vertelt over de kerk in Spanje! Ervaringen uitwisselen

1 augustus : inloop

8 augustus: Thema rondom de bijbel Reina van Werven

15 augustus: inloop

22 augustus: Presentatie over de reis naar Israel. Gert Buitenhuis en
Marri Brouwer
Gert en Marri vertellen over hun reis naar Israel

29 augustus: inloop