De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Niet in de kerkenraad besproken, maar wel actueel:
Na de gemeentemorgen van 4 november, zijn we erg dankbaar voor de mensen, die hebben aangegeven “iets” in de Hofstad te willen gaan doen.
Daarmee zijn natuurlijk niet alle problemen opgelost, maar het geeft hoop.
Mocht u er nog over nadenken: alle hulp is welkom en iedereen heeft talenten, die benut kunnen worden. Mocht u niet weten, wat u kunt doen, overleggen we daar graag over met u.

Daarnaast hebben we veel feedback gekregen, dat er (te) weinig inhoud is verteld. Sorry daarvoor, soms zitten we er zelf zo tot over onze oren in, dat het even niet duidelijk is, hoe dat voor gemeenteleden is.
Fijn, dat u ons deze feedback hebt gegeven, dank u wel.
Uiteraard leren we hiervan en zullen we de volgende keren proberen dit beter te doen.
In de komende nieuwsbrieven zullen we dat enigszins proberen goed te maken door meer inhoudelijke informatie te geven over de punten, die op de gemeenteochtend aan bod zijn geweest.
In deze nieuwsbrief: de vastgestelde tekst m.b.t. de identiteit.
En heeft u zelf onderwerpen die u graag (op een gemeentebijeenkomst) besproken zou willen hebben, laat het ons dan weten.

Dan de afgelopen kerkenraad:
In onze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Voorbereiding 4 november
  We hebben besproken, wat we zouden vertellen en hoe we het probleem rond de vacatures zouden laten zien.
 2. Concept beleidsplan
  De werkgroep randvoorwaarden heeft het concept beleidsplan opgeleverd en dat is voor een 1e keer besproken. Volgende maand herhalen we dat en dan wordt het beleidsplan natuurlijk ook gepubliceerd en besproken.
 3. Tekst identiteit
  De herziene tekst is besproken. Onderaan vindt u het resultaat
 4. AVG: Zoals u wellicht weet is er sinds mei nieuwe privacywetgeving van kracht waar we ook als wijkgemeente mee te maken hebben. Er is de afgelopen hard gewerkt om De Hofstad AVG-proof te maken. Er is in kaart gebracht wat dit voor De Hofstad betekent, afspraken zijn vastgelegd en waar nodig is actie ondernomen. De benodigde besluitvorming hierover heeft deze vergadering plaatsgevonden.

Hebt u opmerkingen naar aanleiding van deze rapportage, geef dit aan ons door. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad,
Thea Schäfer en Durk Boelens

Identiteit De Hofstad

De Hofstad maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) en onderschrijft de door de PKN-Apeldoorn geformuleerde missie:

Geroepen door God en gedragen door Zijn liefde willen wij als kerk in Apeldoorn leven uit het geloof in Jezus Christus. Uit Zijn leven, sterven en uit Zijn opstanding putten wij hoop en kracht en in ons geloof worden wij gedreven door de Geest van Pinksteren. Vanuit die basis willen wij kerk zijn in diversiteit. De Bijbel is onze bron van inspiratie. De Bijbelse boodschap is bepalend en de vertaling van die boodschap naar het heden geeft ons richting bij ons spreken en handelen.

De Hofstad – wie zijn wij?

De Hofstad in Apeldoorn-Zuid wil zijn als een stad op een berg die niet verborgen blijft waar omzien naar elkaar zowel in geestelijke als materiële zin een belangrijke plaats inneemt.

De Hofstad is een gemeente waar:

 • jong en oud mogen groeien in geloof
 • ruimte is voor eigentijdse vormen van ontmoetingen en vieringen.
 • geloofsgesprekken en gebed krachtige middelen zijn in de omgang met God en met elkaar
 • Gods Liefde wordt uitgedragen in Woord en daad en die zichzelf ziet als de handen, voeten en stem van God. Een gemeente die zich geroepen voelt open te staan voor de noden in de wereld en zich in navolging van Jezus dienstbaar op te stellen.

De gemeenschap met God en met elkaar krijgt vorm in de eredienst, in onderlinge ontmoetingen en in het omzien naar elkaar.