De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Ook vanuit de kerkenraad wensen we u allen een gezegend 2019.

We hopen als kerkenraad op een goed en gezegend 2019 waarin we de inspiratie (!) mogen ontvangen om de benodigde veranderingen voor de wijkgemeente De Hofstad op een verantwoorde wijze vorm en inhoud te geven.

Besproken in de kerkenraadsvergadering van januari 2019:

Na een inspirerend geloofsgesprek adhv de vragen op theezakjes van een bekend merk, hebben we gesproken over de volgende onderwerpen:

 1. Zonnepanelen op het kerkgebouw
  Door de kerkrentmeesters is een korte presentatie gegeven over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van De Hofstad. In het kader van de wens om het gebouw meer duurzaam te maken (vanuit onze christelijke opdracht om zorg te dragen voor de schepping) zullen de mogelijkheden verder worden onderzocht en uitgewerkt zodat hierover een weloverwogen besluit kan worden genomen.
 2. Concept beleidsplan
  De werkgroep randvoorwaarden heeft het concept beleidsplan opgeleverd en dat is voor een 2e keer besproken en op hoofdlijnen vastgesteld. Het is een mooi compact en goed leesbaar document geworden. Na het doorvoeren van nog een aantal kleine aanpassingen kan het beleidsplan worden gepubliceerd en besproken met u als gemeente. Onderaan dit verslag treft u nog een keer de tekst aan van de identiteit zoals die nu ook is opgenomen in het beleidsplan.
 3. Jaarplan kerkenraad
  Aanvullend op het beleidsplan zal elke taakgroep een eigen jaarplan gaan schrijven. Hiertoe is een format opgesteld door de werkgroep randvoorwaarden en dit format is voor de kerkenraad alvast ingevuld (als voorbeeld). De volgende kerkenraadsvergadering zal besloten worden hoe het format voor de taakgroepen er definitief uit komt te zien en hoe de implementatie zal plaatsvinden (inclusief ondersteuning van de taakgroepen indien gewenst).
 4. AVG – de nieuwe privacywet

Zoals u wellicht weet is er sinds mei 2018 een nieuwe privacywetgeving van kracht waar we ook als wijkgemeente mee te maken hebben. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om De Hofstad AVG-proof te maken. Er is in kaart gebracht wat de nieuwe wet voor De Hofstad betekent, afspraken zijn vastgelegd en waar nodig is/wordt actie ondernomen. De belangrijkste besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de kerkenraadsvergadering van november. In de vergadering van januari zijn de documenten vastgesteld. Grote complimenten voor de opstellers van deze documenten is zeker op zijn plaats. Op de eerstvolgende gemeentebijeenkomst zal u hierover uitgebreid worden geïnformeerd.

Hebt u opmerkingen naar aanleiding van deze rapportage, geef dit aan ons door. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad,

Durk Boelens en Thea Schäfer

 

Identiteit De Hofstad

De wijkgemeente De Hofstad maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) en onderschrijft de door de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) geformuleerde missie:

Geroepen door God en gedragen door Zijn liefde willen wij als kerk in Apeldoorn leven uit het geloof in Jezus Christus. Uit Zijn leven, sterven en uit Zijn opstanding putten wij hoop en kracht en in ons geloof worden wij gedreven door de Geest van Pinksteren. Vanuit die basis willen wij kerk zijn in diversiteit. De Bijbel is onze bron van inspiratie. De Bijbelse boodschap is bepalend en de vertaling van die boodschap naar het heden geeft ons richting bij ons spreken en handelen.

 

De Hofstad – wie zijn wij?

De Hofstad in Apeldoorn-Zuid wil zijn als een stad op een berg die niet verborgen blijft en waar omzien naar elkaar zowel in geestelijke als materiële zin een belangrijke plaats inneemt.

De Hofstad is een wijkgemeente:

 • waar jong en oud mogen groeien in geloof
 • waar ruimte is voor eigentijdse vormen van ontmoetingen en vieringen.
 • waar geloofsgesprekken en gebed krachtige middelen zijn in de omgang met God en met elkaar
 • waar Gods liefde wordt uitgedragen in woord en daad en die zichzelf ziet als de handen, voeten en stem van God. Een gemeente die zich geroepen voelt open te staan voor de noden in de wereld en zich in navolging van Jezus dienstbaar opstelt.

De gemeenschap met God en met elkaar krijgt vorm in de eredienst, in onderlinge ontmoetingen en in het omzien naar elkaar.