De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

   - Mozaïek van kerkplekken, nieuwe vormen van kerk-zijn  -

Bijeenkomst donderdagavond 7 februari in De Hofstad

Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en diakenen echt nodig? Hoeveel opleiding is nodig voor ambtsdragers die Woord en sacramenten bedienen? Vragen die bovenkomen nu er binnen de Protestantse Kerk een mozaïek van kerkplekken ontstaat. De vandaag verschenen conceptnota geeft antwoorden op deze vragen.

Nederland wordt steeds diverser. Om het evangelie met onze samenleving te delen, zijn daarom nieuwe vormen van kerk-zijn nodig. Inmiddels zijn er circa 250 pioniersplekken, kliederkerken en monastieke initiatieven ontstaan.

Meld je aan voor de bijeenkomst op donderdagavond 7 februari in De Hofstad

Knelpunten
Bij een deel van de nieuwe vormen van kerk-zijn groeit de behoefte aan zelfstandigheid. De huidige kerkorde levert echter organisatorische knelpunten op. Zo zijn bij een klassieke gemeente zeven ambtsdragers en drie bestuurlijke organen nodig. Ook is een universitair geschoolde en betaalde predikant vereist voor minimaal 0,33 fte. Dit blijkt vaak niet haalbaar te zijn voor nieuwe vormen van kerk-zijn. Voor een deel van de nieuwe initiatieven is een antwoord op deze vragen nodig, omdat ze tegen urgente knelpunten aanlopen. In de conceptnota verschenen op 21 december 2018 www. protestantsekerk.nl/nieuws/nieuwe-voorstellen-rond-kerkelijke-ambten-binnen-de-protestantse-kerk/
zijn deze terug te lezen. 

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven tijdens deze avonden ook een inleiding. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

Wilt u geïnformeerd worden, heeft u vragen of wilt u feedback geven? Hiervoor is ruimte tijdens de vierde bijeenkomst die plaatsvindt in Apeldoorn, in De Hofstad, Hofveld 52

De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Als je hierbij aanwezig wilt zijn, meldt je dan aan via onderstaande link
www.protestantsekerk.nl/ronde-mozaiek-van-kerkplekken