De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden: het verslag voor de gemeente vanuit de kerkenraadsvergaderingen. Hieronder het verslag n.a.v. de vergadering van februari.
In deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

1. Beleidsplan voor De Hofstad en jaarplan van de kerkenraad
Het beleidsplan voor De Hofstad is met nog een paar kleine aanpassingen voorlopig vastgesteld. De hoogste tijd dus om het voor te leggen aan u, als gemeente. Zie de aankondiging voor de gemeenteavond onder aan dit verslag.

Ook het jaarplan van de kerkenraad is, met een aantal kleine wijzigingen, vastgesteld. Met het format dat voor dit jaarplan is gebruikt, kunnen de taakgroepen nu aan de slag om per taakgroep een eigen jaarplan te maken. We zijn erg verheugd dat de werkgroep randvoorwaarden heeft aangeboden de taakgroepen hierbij te willen ondersteunen. We hopen de jaarplannen van de taakgroepen in de kerkenraadsvergaderingen van april en mei te kunnen bespreken.

2. Kerkelijk jeugdwerker
U weet ongetwijfeld dat na het vertrek van ds. Gerdina Loeve het besluit is genomen om geen nieuwe predikant aan te stellen, maar op zoek te gaan naar een kerkelijk werker, gericht op pastoraat en jeugd / jonge gezinnen. Inmiddels is ds. Dick Luimes al enige tijd in onze wijk actief met betrekking tot het pastoraat, en zijn contract is verlengd tot februari 2020. Besloten is om nu op zoek te gaan naar een kerkelijk werker voor het jeugd- en jongerenwerk. Door de taakgroep jeugd, aangevuld met een aantal ouders, is inmiddels een profielschets opgesteld en een voorstel gedaan voor een procedure. In de kerkenraadsvergadering van februari hebben we op beide een akkoord gegeven. We hopen nu snel een kerkelijk werker voor het jeugd- en jongerenwerk te kunnen aanstellen.

3. Informatie voor gastpredikanten
In het verslag vanuit de kerkenraad van december stond al vermeld dat we bezig waren met het actualiseren van de informatie die naar gastpredikanten gaat. We hebben het besluit genomen om geen orde van dienst meer mee te sturen, maar de gastpredikanten meer ruimte te geven voor een eigen invulling. Wel hebben we voor de gastpredikanten de belangrijkste afspraken en gebruiken in De Hofstad beschreven. De inhoud van deze informatie is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering en het stuk zal, na nog een aantal tekstuele aanpassingen in gebruik worden genomen.

Aankondiging gemeente-avond maandag 11 maart
Het is weer tijd om u over een aantal belangrijke onderwerpen te informeren en met u in gesprek te gaan. We hebben hiervoor een gemeente-avond gepland op maandag 11 maart. De te bespreken onderwerpen vragen deze keer te veel tijd om het na een zondagse eredienst te doen. Vandaar nu weer op een avond. We hopen / rekenen op uw komst.
De belangrijkste onderwerpen op deze avond zijn het beleidsplan van De Hofstad en de nieuwe wet gericht op het beschermen van persoonsgegevens (AVG). Dick Eertink zal u informeren over wat er al is gedaan en wat er nog gaat gebeuren om De Hofstad AVG-proof te maken.
Wanneer u het beleidsplan voorafgaand aan de gemeente-avond wilt doornemen, kunt u dit opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook zullen we zorgen dat er exemplaren in de kerk aanwezig zijn.

Hebt u opmerkingen naar aanleiding van deze rapportage, geef dit aan ons door. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad,
Durk Boelens en Thea Schäfer