De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Op woensdag 13 maart is er ’s avonds om 19.00 uur weer een gebedssamenkomst in De Hofstad.
Op deze “Biddag voor het gewas” is er geen dienst in De Hofstad, maar het leek ons goed op deze dag wel een gebedssamenkomst te houden.
Met elkaar willen we stil zijn, lezen, gedachten delen, een lied zingen en bidden.
We hopen u en jullie in deze gebedssamenkomst te mogen verwelkomen!