De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Daar zijn we weer met ons maandelijkse bericht uit de kerkenraad.

De belangrijkste onderwerpen in de vergadering van april waren:

 1. Rapportages vanuit de taakgroepen en de AK
  Een maandelijks vast agendapunt om elkaar op de hoogte te houden van het wel en wee in de taakgroepen.
 2. Gemeente-avond
  We kijken terug op een – in onze ogen – geslaagde gemeente-avond. De gesprekstafels hebben de nodige goede gesprekken opgeleverd en de aangedragen ideeën zijn in een rapportage samengevat en worden in de betreffende taakgroepen meegenomen.

  Ook de bewustwording rond de omgang met (persoons)gegevens en de presentatie en discussie rond de AVG, waren waardevol.
 3. Integratie zangdienstcommissie in de taakgroep Vieren en Gemeente
  Er is besproken, hoe de zangdienstcommissie geïntegreerd kan worden in de taakgroep. Daarover zal binnen de taakgroep verder worden overleg en dit onderwerp wordt dus vervolgd.

  Bij dit onderwerp kwam naar voren, dat het gerucht gaat, dat de kerkenraad de zangdiensten wil afschaffen. Daar zijn we graag erg duidelijk over: Daar is op dit moment geen sprake van!
  Net zoals we naar al onze activiteiten kijken of we daarmee door moeten gaan, hebben we dat ook gedaan voor de zangdiensten. Daar zal het gerucht wel vandaan komen.
 4. Mudanthe
  Eventuele huisvesting van Mudanthe in De Hofstad is besproken en hoe we dat vorm zouden kunnen geven. Dit is teruggekoppeld aan Mudanthe en uiteindelijk heeft Mudanthe besloten af te zien van huisvesting in De Hofstad.

  In een mail lieten ze ons weten: De ontwikkelingen en gebeurtenissen van de laatste maanden hebben een grotere impact gehad op de organisatie, de activiteiten en daarvoor beschikbare en benodigde vrijwilligers dan we voorzien hadden. We hebben dan ook besloten in principe terug te gaan naar hoe we ooit begonnen zijn, nl met muziek.
  We zijn jullie erg dankbaar voor jullie geduld en meedenken de afgelopen tijd.
 5. Jeugdwerker
  Er heeft een 1e gespreksronde met sollicitanten plaatsgevonden met vanuit De Hofstad leden van de taakgroep jeugd en kerkenraadsleden
  Van ervaren professionals hebben we in mooie, diepgaande gesprekken gehoord, dat de verwachting, dat er meer jeugd op zondag in de kerkbank zal zitten, niet realistisch is. De erediensten staan (te) ver af van de huidige belevingswereld van de jeugd.
  Dit was voor ons een eye-opener, maar ook wel een beetje een schok, want ons speerpunt Jeugd en jonge gezinnen is daar toch wel op gericht.
  Daarom gaan we één jeugdwerker vragen ons te helpen bij het helder krijgen van onze doelen en verwachtingen en tegelijkertijd een andere jeugdwerker vragen om met daadwerkelijke acties te starten. Gezien de onzekerheid rond ons doel, gaan we van start met contracten voor maximaal 1 jaar.

Hebt u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze rapportage, geef dit aan ons door. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad, Thea Schäfer en Durk Boelens