De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

De leden van de bazaarcommissie willen ook graag met vakantie na een drukke tijd.
De laatste inleverdag voor de zomerstop is donderdag 13 juni a.s.
We starten weer vol goede moed met de inname op donderdag 19 september.