De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
In september zijn we als kerkenraad weer voor het eerst bij elkaar geweest na onze ‘zomerstop’.
 
Het eerste deel van de vergadering hadden we Jack de Koster te gast. Hij gaat de kerkenraad de komende maand begeleiden in een traject van profilering vanuit de methode van de ‘waarderende gemeenteopbouw’. Deze methode gaat uit van positieve ervaringsverhalen: waar zijn we als gemeente goed in, waar worden we blij van en hoe kunnen we dat vervolgens gebruiken voor het versterken van onze vitaliteit. Uiteindelijke doel is een vitale gemeente met toekomstperspectief. Het was een inspirerende voorbereiding op de kerkenraadsbijeenkomsten (o.l.v. Jack de Koster) op zaterdag 7 en zaterdag 28 september.
 
Na de pauze hebben we met elkaar gesproken over:
Rapportages vanuit de taakgroepen
Dick Luimes heeft met ingang van 1 september, in verband met een studie en bijbehorende stage, zijn functie als pastoraal ondersteuner voor de Hofstad neergelegd. We zijn hem veel dank verschuldigd voor het werk dat hij heeft verzet. Er wordt nog gekeken op welke manier er afscheid van hem genomen kan worden. (In de dienst van 15 september hebben we afscheid genomen van Dick)
In overleg met de AK wordt gekeken naar een eventuele opvolger voor Dick.
Op 1 september zijn Arjanne Aarts en Miriam Bierhaus begonnen als kerkelijk medewerkers voor het jeugdwerk. Zij zullen zich in september voorstellen aan de gemeente. De datum hiervoor wordt in overleg vastgesteld. (datum is inmiddels bekend: 29 september)
Speerpunten 2020
In de kerkenraadsvergadering van juli hadden we de speerpunten voor 2019 geëvalueerd. In de septembervergadering heeft de kerkenraad als speerpunten voor 2020 vastgesteld:
• Jeugd en jonge gezinnen
• Gebouw De Hofstad (toegankelijk; toekomstbestendig; duurzaam)
• Financiën
• Profilering/vitalisering (incl. aandacht voor het nieuwe wijkdeel Ugchelen Buiten)
Deze speerpunten zullen vertaald worden naar concrete acties in de jaarplannen van de diverse taakgroepen.
 
Hebt u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze rapportage, horen wij dit graag.
U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Een hartelijke groet van de voorzitters van de kerkenraad,
Durk Boelens en Thea Schäfer