De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Zondag 20 oktober om 10.00 uur hoopt dhr. Egbert Fokkema uit Twello voor te gaan in de eredienst.
Johannes Kelder van het daklozenkoor ‘De Straatklinkers’ uit Amsterdam wil in deze dienst zijn medewerking verlenen.
Het thema van de dienst is ‘leven uit de koffer’. Het belooft een bijzondere viering te worden.
Jong en oud van harte uitgenodigd!