De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Tientallen christelijke organisaties en kerken roepen op om op 28 juni te bidden voor de situatie in de wereld, en gezamenlijk Psalm 67 te lezen. Ook De Hofstad doet mee. Corona heeft wereldwijd grote impact, niet alleen wat betreft gezondheid maar ook wat betreft de economie. Wereldwijd zijn al honderdduizenden doden gevallen door het coronavirus. Meer dan acht miljoen mensen zijn besmet (geweest). De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is zeer reëel. In sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten. In de dienst van komende zondag besteedt ds. Albert Roodenburg hier aandacht aan, door net als in alle andere kerken Psalm 67 te lezen. Psalm 67 is een gezamenlijk gebed om Gods zegen voor de wereld. Kerk in Actie ondersteunt kerken die zich inzetten om een stille coronaramp wereldwijd te helpen voorkomen en gaat zich komende maand zich daar nog meer voor inzetten. Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL85RABO0373740301 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn. (svp alleen dit rekeningnummer gebruiken)