De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Op woensdagavond 15 december heeft een uitgebreide vergadering van het vergrote moderamen plaatsgevonden.
Als eerste kwamen de zorgen aan de orde, die er zijn rond de corona-vermoeidheid:
Lontjes worden korter en vragen, teleurstellingen en mogelijk ook boosheid over de vervelende besluiten, liggen op de loer.
Een oplossing voor deze zorgen is niet zo maar voorhanden. Suggesties zijn dan ook van harte welkom.
In onze vergadering van volgende week,  praten we hier verder over.
Natuurlijk hebben we ook gesproken over de impact van de toespraak van Mark Rutte. Wat betekent dat voor onze gemeente?

Naast de reeds bestaande maatregelen van afstand houden, handen wassen, mondkapjes etc. kwamen daar nog 2 belangrijke uitgangspunten bij:

 1. Blijf thuis
 2. Vermijd contacten

We zijn gestart met het besluit tot een 2-tal algemene regels, die direct ingaan en in ieder geval gelden t/m 19 januari:

 1. Alle kerkdiensten vinden uitsluitend online plaats met zo min mogelijk betrokkenen; denk aan ongeveer 6 personen.
  Uitvaarten uitgezonderd.
 2. Alle activiteiten namens De Hofstad vinden uitsluitend thuis plaats en wel telefonisch of digitaal.

De gebruikelijke mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen bij het moderamen blijft uiteraard bestaan.
Nu lopen er al voorbereidingen voor diverse acties rond kerst en oud en nieuw. Die hebben we nagelopen om te bezien, waar we een uitzondering willen toestaan.

Hierbij werd duidelijk, dat ook binnen het moderamen de meningen verschillen (het lijkt onze samenleving wel) en soms moesten we via een stemming tot een besluit komen.

Verschillende meningen zijn een goede zaak (omdat we elkaar scherp houden), zolang we respectvol met die meningen en elkaar omgaan en dat gaat gelukkig goed.

Nadat verschillende standpunten en invalshoeken ruimschoots aan de orde zijn geweest, hebben we het volgende besloten:

 1. De erehaag voor Giny mag doorgaan.
 2. De kringloopwinkel is gesloten en de uitverkoop gaat niet door.
 3. De oliebollen-actie mag doorgaan.
 4. De actie in de verzorgingshuizen mag doorgaan. Dit is een buitenactiviteit.
 5. De actie in de winkelcentra kan in deze vorm niet doorgaan.
  Het moderamen staat open voor alternatieven, waarin contacten worden geminimaliseerd.
 6. Het branden van een kaarsje in de kerk wordt niet opgestart.
 7. Het bezorgen van de 400 kerstattenties mag doorgaan, waarbij gelet wordt op het houden van afstand bij de bezorging.
 8. De activiteit van de kindernevendienst op 1e kerstdag vervalt.

Tot slot is besloten om deze tekst aan te leveren bij de nieuwsbrief en voor de website.

Zoals aangegeven beseffen we, dat er opnieuw nare, teleurstellende besluiten zijn genomen, die ons gemeente-leven bemoeilijken.

Die verantwoordelijkheid drukt op ons, maar kunnen en willen we niet ontlopen.

Wij hopen op begrip.

Het moderamen (Ad, Albert, Gert, Ruud en Durk)