De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 3 januari 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg              Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 72: 1, 2 en 7 “Geef, Heer, de koning uwe rechten” (NLB)

Bemoediging en Groet

We luisteren naar Lied 511: 1, 2, 6 en 7 “Door goede machten trouw en stil omgeven” (NLB, Liedboekcompendium)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 60: 1 - 6 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5 “Looking for light, we wait in darkness” (NLB)  

Schriftlezing: Mattheüs 2: 1 - 12 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 520: 1, 5 en 6 “De wijzen” (NLB)

Schriftlezing: Efeziërs 3: 1 - 12 (uit de NBV)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)

Zegen

Orgelspel

 


Voedselbank
In de maand januari vragen wij u om potten jam en appelstroop voor de Voedselbank.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De Diaconie