De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Onlangs is bij uitgeverij Skandalon een woordenboek Hebreeuws-Nederlands verschenen van alle woorden in het Oude Testament (Tenach, de Hebreeuwse Bijbel). Dit tweedelige werk met ruim 2.200 bladzijden is geschikt voor iedereen die zich – beroepsmatig of uit liefhebberij – wil verdiepen in de grondtalen van de Bijbel: het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks.

Uniek is dat elk woord in de Tenach, ook de vervoegde en verbogen woorden, op te zoeken is in dit lexicon. Het bevat op alfabetische volgorde ruim 8.000 Hebreeuwse en Aramese woorden en namen en 40.000 woorden in hun vervoegde of verbogen vorm en woordcombinaties. Circa 1.600 woorden hebben een ‘excurs’ met achtergrondinformatie om de rijkdom van het Hebreeuws en de traditie te verduidelijken; bijvoorbeeld de herkomst van het woord (etymologie), de betekenis en het gebruik. Samensteller van dit lexicon is Johan Murre (80), oud-godsdienstdocent in Middelburg. Hij gaf in 2016 al een vergelijkbaar lexicon Bijbels Grieks uit. Dat hij daarna dit lexicon heeft kunnen samenstellen is een bijzondere prestatie, omdat Murre met diverse gezondheidsproblemen te maken kreeg.

Meelezers
Murre deed zijn werk niet alleen: hij liet zich bijstaan door een aantal meelezers en correctoren. Onder hen was Leo IJkel, emeritus predikant en lid van de protestantse wijkgemeente rond de Julianakerk in Apeldoorn-Noordoost. Leo las grote delen van de tekst door en gaf er deskundig commentaar op. Bij de presentatie van het Lexicon op 31 mei in de Nieuwe Kerk in Middelburg kreeg hij dan ook samen met andere meelezers een van de eerste Lexicons uitgereikt als dank voor zijn inzet. Leo was van 1981 tot 1992 predikant in Middelburg; uit die tijd dateert zijn contact en samenwerking met Johan Murre.
Leo is zeer gemotiveerd om het belang van de joodse wortels van het christelijk geloof te verhelderen en bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Hij maakt onder andere deel uit van het bestuur van de classicale commissie Kerk en Israël die plaatselijke gemeenten op de Veluwe ondersteunt op dit terrein.

Meer weten over het Lexicon Hebreeuws-Nederlands? Ga naar https://www.skandalon.nl/shop/bij-ot-hebreeuwse-bijbel/681-lexicon-bijbels-hebreeuws-2-delen.html