De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Deze icoon is door de priester van Varatic (Moldavië) geschonken aan de deelnemers van de jongerenreis 2017 voor de gemeente van De Hofstad.
De reis is gehouden in juli 2017, waarbij de jongeren uit De Hofstad bij gastgezinnen gelogeerd hebben. Samen met de jongeren uit Varatic hebben zij ouderen bezocht en allerlei activiteiten gehouden. Tijdens de (emotionele) afsluitende bijeenkomst in de kerk van Varatic is deze icoon aangeboden.
De icoon is opgehangen in de kerkzaal van de Hofstad.


De naam van de icoon is “Maria met de drie handen”. Het verhaal hierachter gaat als volgt. In de achtste eeuw schreef de theoloog Johannes van Damascus een vurig pleidooi voor de verering van iconen. In die tijd viel dat niet bij iedereen in goede aarde. De Byzantijnse keizer Leo III liet de rechterhand van Johannes van Damascus afhakken zodat hij niet meer kon schrijven. Hij bad tot de Maria icoon van het klooster waar hij als monnik leefde. Op wonderbaarlijke wijze groeide de hand weer aan. Uit dankbaarheid liet Johannes een zilveren hand op de icoon aanbrengen, die op latere iconen erbij werd geschilderd.