De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Het einde van de 40-dagentijd nadert. Daarom willen wij u er even aan herinneren dat u aankomende zondag, 21 april, de spaardoosjes van de 40-dagentijd weer kunt inleveren.
U kunt het spaardoosje inleveren voor de dienst in de hal.
De opbrengst zal bij de verschillende projecten van Kerk in Actie terecht komen.

Alvast hartelijk dank voor het meesparen!

De ZWO-commissie

Op zondag 31 maart organiseert de ZWO commissie weer de jaarlijkse 40 dagen wandeling, dit maal bij de schaapkooi van Hoog Buurlo. Het thema van de 40 dagen tijd is “Een nieuw begin”. Onze associatie hierbij was lente, nieuw leven en lammetjes. Daarom sluit een wandeling bij de schaapskooi mooi aan bij het thema. En het is natuurlijk een hele mooie omgeving om te wandelen.
We verzamelen om 13:30 uur bij De Hofstad en dan vertrekken we met auto’s naar de schaapskooi. Wij hopen op uw deelname.

Ook dit jaar kunt u weer een Paasgroet sturen aan gevangenen in binnen en buitenland.
De Paasgroet sluit aan bij het 40-dagentijdthema:

                   ‘Een nieuw begin’

Op zondag 24 maart a.s. kunt u na de dienst één of enkele kaarten meenemen en vanaf thuis versturen.
Wij hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen.

De ZWO-commissie

Dit jaar is het thema ‘Een nieuw begin’.  

Aankomende (as)woensdag 6 maart zal de 40-dagentijd beginnen. Wij volgen het thema van Kerk in Actie: ‘Een nieuw begin’. De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.