De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Dit jaar is het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’.
Aankomende (as)woensdag 14 februari zal de 40-dagentijd beginnen.
Wij volgen het thema van Kerk in Actie: ‘Onvoorwaardelijke liefde’. De veertigdagentijd is de periode voor Pasen.
Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’ kent elke week een deelthema met een bijbehorend project van Kerk in Actie dat gesteund wordt.
Zie voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd. In de zes zondagsdiensten in de 40-dagentijd zal dit thema de rode draad vormen.
Op zondag 18 februari delen we in de hal na afloop van de dienst de spaardoosjes uit voor de 40-dagentijd.
De opbrengst van de spaardoosjes zullen ten goede komen aan projecten van Kerk in Actie. De spaardoosjes zullen op zondag 1 april weer worden ingenomen.

Naast de zes zondagen worden tijdens de 40-dagentijd weer activiteiten georganiseerd die aansluiten bij het thema. Wij informeren u alvast over drie van deze activiteiten.
1). Op zondag 4 maart, na de kerkdienst, zal er aandacht zijn voor de paasgroetenactie.
2). Op vrijdag 9 maart zal er 1 water- en broodmaaltijd georganiseerd gaan worden. Jurrien ten Brinke komt wat vertellen over hun stichting, Old school Apeldoorn.
     Aanvang 18:00uur tot ong. 19:30uur.
3). Ook dit jaar zal er weer een wandeling gehouden gaan worden. Deze is nog niet gepland, maar vermoedelijk eind maart.
     Wij willen u aanraden om de PR goed in de gaten te houden voor meer informatie tegen die tijd.

Graag willen wij de aandacht nog even vestigen op de mogelijkheid tot het downloaden van de 40-dagentijdapp.
Het is een handig middel om uzelf/ jezelf aan te sporen om u/ je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

Wij hopen jong en oud te ontmoeten in de zondagsdiensten en tijdens de activiteiten die georganiseerd worden in de 40-dagentijd.

De ZWO-commissie