De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Dit jaar is het thema ‘Sta op’.  

Aankomende (as)woensdag 26 februari zal de 40-dagentijd beginnen. Wij volgen het thema van Kerk in Actie: ‘Sta op’.
Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

Het thema ‘Sta op’ kent elke week een deelthema met een bijbehorend project van Kerk in Actie dat gesteund wordt. Zie voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd. In de zes zondagsdiensten in de 40-dagentijd zal dit thema de rode draad vormen.

Aankomende zondag zal na de dienst de 40-dagentijdkalender uitgedeeld worden.
De veertigdagentijdkalender leidt u door middel van dagelijkse bijbelteksten, quotes, recepten, verhalen en gedichten de Veertigdagentijd heen op weg naar Pasen, feest van Jezus´ opstanding uit de dood.

Op zondag 01 maart delen we in de hal na afloop van de dienst de spaardoosjes uit voor de 40-dagentijd. De opbrengst van de spaardoosjes zullen ten goede komen aan goede doelen van Kerk in Actie. De spaardoosjes zullen op zondag 12 april weer worden ingenomen.

Naast de zes zondagen worden tijdens de 40-dagentijd weer activiteiten georganiseerd die aansluiten bij het thema ‘Sta op’. Wij informeren u alvast over drie van deze activiteiten.
1). Op zondag 15 maart, na de kerkdienst, zal er aandacht zijn voor de paasgroetenactie.
2). Ook dit jaar zal er weer een wandeling gehouden gaan worden. Op zondag 29 maart zal deze plaatsvinden. Sta op voor….Vrijheid. Aansluitend bij 75 jaar bevrijding. Er zal iemand van Vereniging Oud Apeldoorn een wandeling met ons gaan maken. Wij willen u aanraden om de PR goed in de gaten te houden voor meer informatie tegen die tijd.

Wij hopen u/ jullie te ontmoeten in de zondagsdiensten en tijdens de activiteiten die georganiseerd worden in de 40-dagentijd.

De ZWO-commissie