De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Iedere zondag komen wij als gemeente van Christus bijeen om samen te leren, te vieren en te dienen. In een kerkdienst vieren we dat God tot ons komt en dat ook wij mogen komen: tot God, tot onszelf en tot elkaar. Daarbij gaan we uit van de weg die God met het volk Israël en in Jezus Christus is gegaan.

In dit stukje willen wij een kleine toelichting geven op diverse symbolen in de kerkzaal en de orde van dienst:

De (paas)kaars
Symbool van het licht, waarmee God of Jezus wordt bedoeld, maar ook: Licht van de Paasmorgen, de overwinning op de duisternis en de dood.
Aangestoken door dit licht, mogen wij ook lichten in deze wereld zijn.
De bloemen
De bloemen in de kerk willen ons enerzijds herinneren aan onze vergankelijkheid, anderzijds geven ze Gods zorg voor de schepping en dus ook voor de mensen aan. De bloemen kunnen beschouwd worden als een teken van dank van ons aan God, voor zijn schepping en voor het feit dat wij daarin mogen leven.
Daarnaast zijn deze bloemen, die na afloop van de dienst naar een zieke of mensen die het anderszins moeilijk hebben worden gebracht, het symbool voor onze aandacht en medeleven voor onze naaste.
De tafel
De tafel is de avondmaalstafel; ter herinnering aan het offer dat Jezus voor ons bracht.
De kleden
De kleden over de tafel en aan de preekstoel (de antependia = zij die ervoor hangen) en de stola van de predikant zijn verschillend van kleur en voorzien van verschillende symbolen passend bij het speciale karakter van een dienst.

Het kerkelijk jaar in kleuren

De Advents-zondagen paars
Kerstnacht / Kerstfeest wit

Zondagen na Kerst t/m Epifanië (De verschijning van de Heer op 6 januari)

wit
Zondagen na Epifanië groen
De zes zondagen voor Pasen paars
Witte donderdag wit
Goede vrijdag en Stille zaterdag zwart of rood
Paasnacht / Pasen wit
Zondagen na Pasen t/m de zondag na Hemelvaart wit
Pinksteren rood
Zondagen na Pinksteren groen
   
Bij bijzondere gelegenheden:  
Uitvaartdienst paars of wit
Huwelijksbevestiging rood of wit
Bevestiging ambstdragers rood