De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Opening
De (wnd) voorzitter opent de vergadering en we voeren het geloofsgesprek uit 40-dagentijd kalender van vandaag: "Liefde die volhoudt"
 
Deelronde
De Duitse jongeren kunnen terecht in de Grote Kerk.
In de Classis wordt gewerkt aan de nieuwe kerkorde.
 
Notulen vergadering 1 maart
31 mei is op een woensdag dit moet zijn 28 mei voor aandacht inde dienst.
0-toezeggers die al jaren geen bijdrage doen krijgen een brief of ze toe willen zeggen of lid willen blijven.
 
Actielijst
Punt 2) Ontvangst van Kerkradio mbv. het DAB+ signaal is nog wel problematisch, hogere mast dan nu nodig.
Koffie schenkers; het huidige rooster wordt aangevuld met de extra dagen (1e en 3e zondag) zetters en schenkers.
Kom in mijn tuin op 2e en 4e zondag. Wanneer is eetproject, dan geen koffiedrinken?
 
Definitief besluit Kerk-TV .
Predikanten: zag er goed uit maar de beelden bij bidden hoeft niet. Wanneer worden de beelden uitgezonden. Hoe zit het met de rechten, teksten en liederen, etc.
De FM-zender blijft voorlopig beschikbaar. Zorgvuldigheid is van groot belang, protocol is van belang en ook evaluatie.
De kerkenraad gaat akkoord met start van Kerk-TV.
Resultaten besproken in de TGC, komende maanden test opnames en –uitzendingen welke voor de TGC en de Kerkenraad te zien zijn. Start in september. Procedures en afspraken (koren, gastpredikanten, etc.) opstellen.
Startzondag op 10 september, eetproject 2e zondag.
Moldavië groep presenteert de inhoudelijke ervaringen van de reis.
Thema is "Een open huis" aanmelden nieuwsbrief, zie website PKN.
Wie organiseert de Startzondag? Er worden namen genoemd, de scriba zal hen vragen.
 
Rapportages: Taakgroepen Jeugd, Jeugdkerk, Communicatie, Pastoraat en Diaconie. 
Taakgroep communicatie:
- Paasnummer De Hofstedeling in kleur en voor € 400,= door internetdrukker gedrukt. Plaatsen in de nieuwsbrief en tevens vermelden dat de kosten niet hoger zijn, actie TGC.
- Verjaardagsgroet 2017: - Coördinator stopt, zoeken naar een coördinator, taakomschrijving maken incl. tijdsbeslag en plaatsen in de Nieuwsbrief en Zondagsbrief.
- Nieuwe foto verjaardagskaart seizoen 2017-2018 (jaarthema nog niet bekend)
Pastoraat: Nieuwe woningen, Arnhemseweg, uitnodigen voor Pinksteren, er zijn nog 300 doosjes met Pepermunt. Actie brief wordt gemaakt.
Diaconie: Als inbreng voor de vergadering: Voorstel om de gemeente te laten delen in onze nood: Voortgang Toekomst commissie stagneert, het plan rondom speerpunt jeugd komt in de knel, omdat er mensen op cruciale punten door ziekte uitvallen.
 - Afspraken over collecte tijdens de Hemelvaartdienst met de Molukse kerk. Diakonie neemt contact op met de voorzitter van de Molukse kerk.
 - Keuzes maken waarin we (predikanten en kerkenraad) de beschikbare tijd aan besteden.
 - Vanuit een gift van een gemeentelid krijgen een aantal gezinnen (200) een gratie kaartje voor kinderboerderij Malkenschoten.
    nav brief jeugd ze uitnodigen om eea toe te lichten in de kerkenraad of afvaardiging, keuze aan de Jeugdkerk.
 
Vrijwilligersavond 19 mei
Er zijn aantal mensen mee bezig, binnenkort hebben ze hierover een overleg.
 
Kinderresto 2017, mondelinge toelichting scriba.
Bureau rest, actie dmv kookproject voor kinderen 8-12 jaar (5,6,7 basisschool, ouders en kinderen uit Zuid) te leren samenwerken tgv zelfbeeld. Prof. Kookprogramma (landelijk) met kok in 3 middagen. Nodig is een keuken en ruimte om te eten. Start medio april, lijkt niet haalbaar! Voordelen: meer bekendheid voor de Hofstad. Keuken of Jeugdzaal, gebruik kookspullen en servies iom Lilian. Wat zijn de personele randvoorwaarden. Het draait al een paar andere wijken (Orden en Zevenhuizen).
Hoe is het vervolg, 1e jaar met bureau en daarna op eigen benen.
 
Afsluiting met het gezamenlijk gebeden "Onze Vader"