De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Opening en deelronde voorzitter; aanvangsgebed en geloofsgesprek n.a.v. Matteus 6 : 19-34
 
Notulen en actiepunten vergadering 4 en 10 oktober:
- Goedgekeurd.
 
Rapportages:
a) AK gesprek: goed gesprek, akkoord voor benoeming kerkelijk werker; dus kunnen aan de slag met uitzoeken van plan van aanpak, na goedkeuring op gemeenteavond.
b) Wijkkas: Sriba op agenda plaatsen van dec. vergadering.
c) Wijkraad Kerkrentmeesters: geen vragen, aanvulling: we mogen 70% van tijd van koster invullen (tijdelijk ivm ziekte) dit gaat de Zaalbeheerder vervullen.
   Oproep op Gemeenteavond om vrijwilligers die willen helpen met ondersteuning bij verhuur( gastheer/vrouw).
d) TG diaconie: geen vragen
e) TG Pastoraat: geen vragen
 
Vraag Mudanthe bij mogelijk vertrek uit de Finse School:
Staan er positief tegenover het verzoek, maar nemen pas een besluit nadat alles onderzocht is wat de vraag van Mudanthe exact inhoud i.r.t. de mogelijkheden van de Hofstad, om een gedegen afweging te kunnen maken.
De voorzitter en een kerkrentmeester gaan dit onderzoeken.
 
Korte agendapunten:
a) Ouderenpastoraat: gesprekken geweest met de vrijwilligers over niet verder gaan van kerkdiensten in Avondzon en St Marie. Donderdag 16 november om 15.00 u in Hofstad gaan we in gesprek met vrijwilligers van St Marie.
b) Kinderresto: we gaan onderzoeken of dit gaan overnemen en nemen mee de vraag wat er gaat gebeuren met “de Sleutel” nu Mudanthe daar weggaat??( is Diaconie bij betrokken).
c) Evaluatie Kerkplein 7: scriba mailt enquête rond, graag serieus invullen/opmerkingen maken dit i.v.m. bestaansrecht van Kerkplein7.
d) Gemeenteavond: de agenda wordt besproken, hoofdpunten zijn;
- Mensen nodig voor:catechese, gastvrouw/heer voor verhuur, ouderenpastoraat.
- Vacature Gerdina en meer-jaren begroting: Durk.
- Enquête : inleiding, dank werkgroep, veranderingen gaan plaatsvinden bv. Verjaardagskaart, “overdestreepdienst”.
Avond wordt live uitgezonden via Kerk-TV, gemeenteleden kunnen online vragen stellen.
e) Icoon Moldavie-reis Jeugd: Dit krijgt een plek in de kerk, i.o.m Kerkrentmeesters en cie. Kunst in de Kerk wordt naar de juiste plek gekeken.
 
Bevindingen na vertrek Gerdina Loeve:
Werkdruk predikant is hoog, we spreken over de mogelijkheden hoe dit te verlagen en in goede banen te leiden. Pastorale verzoeken lopen via het pastorale team. Periode als voorzitter van de werkgemeenschap stopt dit jaar,
Kerkenraad gaat akkoord met extra vrije zondagen.
 
Afsluiting met gezamenlijk bidden van “Onze Vader”