De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
De kerkenraad wil u graag beter betrekken bij en informeren over die zaken, waar de kerkenraad druk mee is. De kerkenraad dient immers de wensen van de gemeente uit te voeren en stelt zich daarbij dienstbaar op.
Uw opmerkingen en wensen m.b.t. alle (te behandelen) onderwerpen zijn zeer welkom. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Op 14 februari heeft de kerkenraadsvergadering van februari plaatsgevonden.
Naast alle praktische zaken, die natuurlijk doorgang moeten vinden, hebben we de volgende zaken besproken:
 
1. N.a.v de belangrijkste aanbeveling van de enquête (definieer een duidelijke identiteit) heeft in december een workshop plaatsgevonden en hebben we in de vergadering van januari een concepttekst voor onze kernwaarden/identiteit besproken. Nadat er nog een aantal aanpassingen zijn gedaan, konden we de tekst nu voorlopig vaststellen.
De volgende stap is dat deze tekst (zie hieronder) zal worden voorgelegd aan de gemeente (zie punt 4).
 
De Hofstad is een gemeenschap van mensen, die geloven in de God, die van alle mensen houdt. Zoveel, dat Hij ons Zijn zoon Jezus Christus bracht.
Door Zijn leven en sterven, Zijn weg door de dood heen en Zijn opstanding, geeft Hij ons leiding, ruimte en perspectief op Gods vreugdevolle, nieuwe toekomst.
Zijn Geest raakt ons aan en inspireert ons.
 De gemeenschap met God en onze saamhorigheid krijgt vorm in de eredienst, in ontmoetingen en in het omzien naar elkaar.
Ons gebed, de Bijbel en gesprekken over ons geloof zijn een krachtig middel in de omgang met God en met elkaar.
 In Zuid willen wij zijn als een stad op een berg die niet verborgen blijft. Wij willen Zijn liefde uitdragen in woord en daad.
Wij zien ons zelf als handen, voeten en stem van God. Wij voelen ons geroepen open te staan voor de noden in de wereld en ons in navolging van Jezus dienstbaar op te stellen. 
 
2. In het vorige verslag hebben we al verteld dat vanuit de overige aanbevelingen uit de enquête  de kerkenraad een aantal werkgroepen heeft benoemd.
De werkgroep rondom de eredienst is inmiddels 2x bij elkaar geweest en heeft een eerste verslag uitgebracht aan de kerkenraad.
De werkgroep rond jeugd / jonge ouders zal op 6 maart voor het eerst bij elkaar komen.
Hebt u interesse om aan te sluiten, laat het ons dan weten.
Daarnaast is er een werkgroep benoemd die zich bezighoudt met de randvoorwaarden om veranderingen door te kunnen voeren (waaronder ook: waar moeten we mee stoppen zodat er tijd en energie vrij komt om nieuwe zaken op te pakken).
Ook over de eerste bevindingen van de werkgroepen willen we binnenkort mondeling informeren (zie punt 4).
 
3. Voor het invullen van de 0,7 fte vacature voor kerkelijk werker wordt op dit moment een commissie samengesteld. Deze commissie zal zich gaan bezighouden met het maken van een taakbeschrijving en advertentietekst en het formeren van een selectiecommissie.
Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Laat het ons weten.

4. De kerkenraad heeft het voornemen om op zondag 8 april na de dienst in een korte bijeenkomst de concepttekst identiteit aan u voor te leggen en u bij te praten over de bevindingen van de 3 werkgroepen en de stand van zaken m.b.t. het werven van de kerkelijk werker. Houdt de berichtgeving hierover in de gaten.
 
U zult begrijpen dat alle bovenstaande (belangrijke!) acties een groot beroep doen op de tijd en energie van de kleine groep kerkenraadsleden. Daardoor gaan ontwikkelingen soms misschien minder snel dan u zou wensen. Laat het ons dus weten als u ons zou willen / kunnen ondersteunen.
 
De voorzitters van de kerkenraad,
Thea Schäfer en Durk Boelens