De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Door persoonlijke omstandigheden verschijnt deze rapportage wat later dan gebruikelijk.

Deze keer stond het bespreken van de plannen m.b.t. het veranderen van de invulling van de eredienst op de agenda.

Nadat de werkgroep was gecomplimenteerd met het vele, gedegen werk, kwam een moeilijke, maar goede discussie op gang.

Er zijn grote zorgen over het afnemen van het kerkbezoek en het (denken over) vertrek uit onze wijkgemeente. Als er niets verandert, is het een kwestie van tijd, of we zitten in een bijna lege kerkzaal. Dat luidt het einde in van onze wijkgemeente.

Veranderingen in de invulling van de eredienst zijn dus hoogst noodzakelijk.

Een aantal veranderingen zijn al ingezet, zoals u hopelijk gemerkt hebt:

 • Gastpredikanten, die een aanvullend geluid laten horen
 • Gesprek met de organisten waarbij richtlijnen voor orgelspel tijdens de zondagse eredienst zijn vastgesteld
 • Themadiensten (dienst met Young Church Singers, opa- en omadienst)

De grote vraag is, welke veranderingen het gewenste effect zullen hebben. Wat voor de één inspirerend is, is dat voor de ander juist niet.

Concretisering van die veranderingen zijn een verantwoordelijkheid van de hele gemeente en (juist) niet alleen van de predikant of een taakgroep!

Uw concrete suggesties en ideeën zijn dan ook meer dan welkom. Die nemen we graag mee in alle overwegingen.

De gesprekken en de suggesties uit deze vergadering worden meegenomen door de werkgroep en i.s.m. de taakgroep Vieren en Gemeente worden de plannen bijgewerkt.

Concrete voornemens tot verandering worden in februari met u gedeeld.

Verder zijn in onze vergadering de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 1. Linking pins
  Binnen taakgroepen wordt regelmatig ervaren, dat er sprake is van eilandjes.
  Om dat probleem op te lossen gaan taakgroepen en kerkenraad werken met linking pins. Dit zijn personen, die binnen de kerkenraad een taakgroep vertegenwoordigen en functioneren als het cement tussen kerkenraad en taakgroepen en taakgroepen onderling. Uiteraard zijn zij bij elke kerkenraadsvergadering aanwezig.
  Voor elke taakgroep is nu een linking pin benoemd en gaan we ervaren of dit een werkbare oplossing is.
 2. Evaluatie gemeente-morgen van 4 november
  Daar heeft u in ons vorige bericht al iets over kunnen lezen. De opmerkingen en resultaten zijn nog eens goed geëvalueerd. Mede daarom vermelden wij onderstaand nog eens de taken, waarmee we binnen De Hofstad zijn gestopt om zo ruimte te maken voor nieuwe taken en veranderingen.
 3. Ondersteuning pastoraat / kerkelijk werker
  We zijn voornemens het contract met Ds. Luijmes voor een jaar te verlengen.
  Daarnaast gaat de taakgroep Jeugd aan de slag met een profiel voor een kerkelijk werker, die zich specifiek zal richten op het jeugdwerk. Hierbij denken we aan een tijdelijke aanstelling van 20 uur per week voor de duur van een jaar.
 4. Vanaf 1 januari is er na elke kerkdienst op zondagmorgen gelegenheid tot koffiedrinken.

Vanwege tijdgebrek is het concept beleidsplan in deze vergadering niet besproken.

Hebt u opmerkingen naar aanleiding van deze rapportage, geef dit aan ons door. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad,

Thea Schäfer en Durk Boelens

 

Zoals u misschien nog weet heeft de werkgroep randvoorwaarden – na inventarisatie bij alle taakgroepen – een voorstel aan de kerkenraad gedaan om met een aantal taken te stoppen om ruimte te geven aan nieuwe taken / veranderingen.

Na besluitvorming door de kerkenraad zijn dit de taken waarmee gestopt is/gaat worden:

Kerkenraad:

 • Operationele zaken worden eerst in de taakgroepen besproken
 • Contacten moderamen AK

Kerkrentmeesters:

 • Tellen kerkbezoek
 • Vlaggenprotocol
 • Solidariteitskas (in overleg met centraal Apeldoorn)

TG Communicatie:

 • Verjaardagsgroet (ontwerp)
 • Lichtkrant
 • Zondagsbrief
 • Papieren infogids

TG Jeugd:

 • Medewerking bijzondere diensten (catechese)

TG Pastoraat:

 • Verjaardagsgroet (als de kaarten op zijn)
 • Team Kerkvrienden voorlopig even geen aandacht aan besteden; mogelijk later weer oppakken

TG Vieren en Gemeente:

 • Vast ingeplande doopzondagen worden vervangen door dopen op aanvraag
 • Op biddag en dankdag geen dienst meer houden; aandacht hiervoor tijdens de zondag hiervoor
 • Geen dienst meer op oudejaarsavond
 • Stoppen met het programma van startzondag; i.p.daarvan koffie met iets lekkers.