De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Ook in juni zijn we als kerkenraad bij elkaar geweest en hebben we vooral de volgende onderwerpen besproken:

 1. Meerjarenraming
  Als kerkenraad zijn we geschrokken van het financiële beeld wat uit onze meerjarenraming naar voren komt: Ondanks alle maatregelen, hebben we – door verschillende tegenvallers - in 2018 een negatief resultaat geboekt (meer uitgegeven, dan ontvangen).

  Dit beeld wordt versterkt in de komende jaren. Onze inkomsten dalen sterker dan verwacht.
  Er is op dit moment nog een kleine buffer om dit op te vangen, maar met elkaar hebben we geconstateerd, dat dit op middellange termijn, onze toekomst als wijkgemeente bedreigt, hetgeen betekent, dat we hier ernstig over na moeten denken en actie op zullen gaan ondernemen.
 2. Profilering van de wijkgemeente
  Nu het beleidsplan is afgerond en we onze identiteit met elkaar hebben vastgesteld, wil de kerkenraad zich oriënteren op een nadere koersbepaling/profilering van De Hofstad.

  Omdat dit een buitengewoon moeilijk onderwerp is, hebben we besloten daar hulp bij te vragen van een adviseur en we hebben Jack de Koster (hij was al eerder actief in De Hofstad) bereid gevonden om ons hiermee te helpen.
  Natuurlijk gaan we daar alle reeds beschikbare informatie bij gebruiken (zoals de enquete) en willen we dit voor het einde van het jaar hebben afgerond.
  Wordt vervolgd in september.
 3. Bespreken jaarplan taakgroep Pastoraat
  Ook door deze taakgroep is veel energie gestoken in het schrijven van het jaarplan. De complimenten waren dan ook niet van de lucht.

  Een mooi jaarplan, waarin helder staat beschreven wat de taakgroep doet en van plan is.
 4. Evaluatie linking pins
  Met elkaar hebben we de rol van de linking pins uit de taakgroepen geëvalueerd en besloten hiermee door te gaan, aangezien deze rol aan zijn doelen beantwoordt.
 5. Stand van zaken kerkelijk medewerkers
  Voor ons speerpunt Jeugd, hebben we 2 kerkelijk medewerkers gevonden, die we graag zo snel mogelijk van start willen zien gaan. Gezien de vakantieperiode hebben we afgesproken, dat ze per 1 september gaan beginnen. In de tussenliggende maande worden de formele zaken, zoals een arbeidscontract, afgehandeld.

  Beide medewerkers gaan in eerste instantie aan de slag voor de periode van 1 jaar.
  En gezien de financiële situatie (punt 1) zullen ze elkaar aanvullen met een contract voor respectievelijk 8 en 16 uur.

Hebt u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze rapportage, horen wij dit graag.

U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad,

Thea Schäfer en Durk Boelens