De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Startdienst op zondag 13 september 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Jaarthema: Woestijn: (over)leven!

Voorganger: ds. G. Loeve en A.R. Roodenburg

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB psalm 65: 1    "De stilte zingt U toe, o Here"

Bemoediging en groet

Gezongen gebed: "Ik wil even bij U komen"

Intochtslied: NLB psalm 65: 1    "De stilte zingt U toe, o Here"

Bemoediging en groet

Gezongen gebed: "Ik wil even bij U komen"

Inleiding op de dienst

Gedicht - Petra van den Broek
    
Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen komen naar voren

Zingen: NLB 806: 1, 2        "Zomaar te gaan met een stok in je hand"

Kinderbijbelvertelling – het volk in de woestijn

Zingen: NLB 806: 3        "Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs"

Kinderen jongste groep (t/m groep 3) gaan naar de kindernevendienst, geen KND voor oudste groep (groep 4 t/m 8)

Schriftlezing: Exodus 13: 17-22

Lied: NLB 645: 1 "Zingt ten hemel toe"

Uitleg en verkondiging:
•    Plaatselijk
o    Uitleg
o    Diaconale foto’s De Hofstad
•    Landelijk
o    Uitleg
o    Zingen: LtB  15: 1, 2    "Breng ons daar" (melodie Liedboek der kerken 292)

1. Breng ons daar waar mensen leven
wachtend op een woord van hoop
Doe ons delen, doe ons geven
in uw Geest zijn wij gedoopt
Laat uw Naam ons leven worden
rode draad in ons bestaan
ankervast vandaag en morgen
kracht en moed om door te gaan
2. Breng ons daar waar mensen wonen
geef hen bij elkaar een thuis
waar ze liefde mogen tonen
samen delen last en kruis
Breng ons daar waar in de stilte
brood gebroken word, gedeeld
waar uw Geest door alle kilte
breekt en zalft en harten heelt

•    Wereldwijd
o    Uitleg
o    Project Moldavië
o    Slot

Lied : NLB 608: 1  "De steppe zal bloeien"

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: LtB 69: 1, 3, 4  "De vrede van de Heer"

1. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God
wijs Gij ons de goede wegen
Wil in de woestijn het manna zijn
omgeef Gij ons met uw zegen
Wil in de woestijn het manna zijn
omgeef Gij ons met uw zegen
1. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God
wijs Gij ons de goede wegen
Wil in de woestijn het manna zijn
omgeef Gij ons met uw zegen
Wil in de woestijn het manna zijn
omgeef Gij ons met uw zege
4. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God
omgeef Gij ons met uw zegen
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen
 


Zegen – met 3x gezongen "Amen"

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. T. de Jong - Petrie en nar de fam. E. Gerritsen.

Kerk- en schooldienst
Op zondag 4 oktober vieren we als gemeente in De Hofstad een kerk- en schooldienst samen met ouders, leerlingen en leerkrachten van de Willem van Oranjeschool.  Het thema van deze dienst is: Samen kom je verder.
We lezen het verhaal van de vier vrienden en de verlamde man. Samen zorgen ze ervoor dat hun vriend in de buurt van Jezus kan komen en wordt genezen. Wat herkennen wij hiervan in ons eigen bestaan? Waarin werken wij samen om anderen (en onszelf) verder te helpen?
Er is in de voorbereiding van deze dienst veel werk verzet door de leerkrachten van de Willem van Oranjeschool. Daar zijn we altijd weer erg blij mee en dankbaar voor!
We verheugen ons op een goede dienst voor jong en oud, waarin ook de gasten in ons midden zich thuis zullen voelen.
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd blijven deze zondag in de kerk, er is dus geen kindernevendienst.
Na de dienst is er koffiedrinken voor iedereen.
Thea Schäfer, jeugdouderling

Wandelen rond onze wijk Apeldoorn-Zuid
Vorig jaar hebben we met een aantal mensen een eerste helft rond de wijk zuid gewandeld.  Op zondag 27 september willen we graag na de kerkdienst de 2e helft van deze rondwandeling doen.  Wandelt u/ wandel je met ons mee?  
We zijn wel een paar uurtjes onderweg, maar tussendoor hebben we een heerlijke soeppauze ingelast.  Als u/ je zelf een lunchpakketje meeneemt zult u verwend worden met een kop soep bij één van onze gemeenteleden thuis.  We hopen natuurlijk op mooi wandelweer!  
Ivm de hoeveelheid soep die bereid gaat worden willen we vragen of u/ je zich op wilt geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Janneke Blaauw 055-5413558.
Een hartelijke groet, namens team activiteiten van de taakgroep pastoraat.