De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst van zondags 18 oktober om 10.00 uur in De Hofstad

Predikant: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 146: 1 en 3 “Zing, mijn ziel, voor God uw Here” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 5: 1 en 4 “Heer, wij zijn bijeengekomen” (Hofstadbundel, melodie Lied 103c NLB)
 
Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 713: 1 en 2 “Wij moeten Gode zingen” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Verkondiging met daarin opgenomen Schriftlezingen en liederen:

Eerste Schriftlezing: Ruth 1 (uit de NBV)

Zingen: Lied 146c (!): 5 en 6 “O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden” (NLB)

Vervolg verkondiging

Tweede Schriftlezing: Hebreeën 11: 13 - 16 (uit de NBV)

Vervolg verkondiging

Zingen: Lied 823: 1, 2 en 5 “Gij hebt, o Vader van het leven” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed – voorbeden - stil gebed
Afgesloten met gezongen “Onze Vader (maak alles nieuw)” (Hofstadbundel)

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Gezang 291: 1 en 2 “Nooit kan ’t geloof teveel verwachten”
                                                                        (Liedboek voor de Kerken, melodie Psalm 118)
Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)
Orgelspel


 

Liturgie voor de verstilde avonddienst op zondag 18 oktober 2015 om 19.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Muziek

Welkom

Moment van stilte

(Wij zitten heel de dienst)

Zingen: ZG  213: 1, 3  "Dit huis, een herberg onderweg (melodie psalm 84)"

1. Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
3.  Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Openingswoorden:

V: Ons vertrouwen stellen wij op U onze God
A: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
V: want U geeft ons het leven
A: EN HEEFT ONS OOK VANDAAG BEWAARD
V: Kom tot ons vanavond, God onze Vader
A: KOM TOT ONS MET LICHT
V: Spreek tot ons vanavond, Heer Jezus Christus
A: SPREEK ONS LEVEN OPEN
V: Wees met ons vanavond, Heilige Geest
A: WEES MET ONS MET UW VURIGE LIEFDE
V: Amen

Inleiding

Gezongen drempelgebed: ZG 253 "Nu alles om ons donker wordt (melodie psalm 134)"

1. Nu alles om ons donker wordt
richt zich ons oog omhoog, tot God -
tot U, o wolk, o vuurkolom,
wees ons een lamp, een licht rondom.
2.  Wij woonden in de slavernij,
wij droomden: slaven worden vrij!
Zo gaan wij dwars door zee en zand
zingend naar het beloofde land.
3.  Maar soms valt ons de weg te lang,
dan zijn wij moe en mat en bang,
dan schijnt geen zon, geen maan, geen ster –
huis Kanaän, wat zijt gij ver.

4.  Vergeef ons, Heer, ons kleingeloof,
vergeef ons ons woestijngeloof,
en geef ons deze lange tijd
manna: het brood der dankbaarheid

5. Nu alles om ons donker wordt
richt zich ons hart op U, o God,
en zien wij boven steen en zand
lichtsporen naar het vaderland.

 

Kyriëgebed:
•    Zingen: ZG 305: 2 (melodie psalm 127)

2.  Hoor, hoe wij zeulend door het zand
roepen om hulp van hogerhand:
een rots, ravijnen, de woestijn,
hoe kan hier leven leven zijn
tenzij het regent: goede moed,
tenzij uw zegen zingen doet.

•    Gebeden en aansteken van kaarsen
•    afgewisseld met het zingen van NLB psalm 4b (antifoon A):  "Zegen ons met het licht van uw ogen"


Glorialied: NLB psalm 117d  "Laudate omnes gentes, laudate Dominum"
                                                    Vertaling: "Looft, alle volken, looft de Heer!"
Gebed

We lezen: Psalm 62: 2-3, 6-9
Stilte

Gebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Avondgebed

Zingen: NLB 268: 1, 2  "Goede herder, als wij slapen"

Zegenbede

V: U die met mensen optrekt
door de woestijn, door ons leven
Wij bidden U zegen ons met uw stilte
dat de drukte in ons zwijgt
Geef ons vrede met wat onaf is
en plezier in wat geklaard is
Bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap
als U over ons waakt
Allen: Amen

MuziekDe bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Dhr. J. Muller en dhr. H. van der Zande.

Jubileumdienst 12½ jarig bestaan van De Hofstad
Op zondag 1 november is er om 10.00 uur dienst in De Hofstad. Het wordt een bijzondere dienst, want in deze dienst staan we erbij stil dat De Hofstad 12 ½ jaar bestaat! Velen van u en jullie staat de feestelijke opening van De Hofstad ongetwijfeld nog helder voor de geest en nu zijn we alweer 12 ½ jaar verder . . . Het thema van deze dienst is “Met vreugde en vertrouwen de toekomst in!”. Tijdens de dienst blikken we terug en kijken we vooruit en na de dienst is er koffie, thee of iets fris met wat lekkers erbij! We hopen jullie die zondag in De Hofstad te mogen verwelkomen!                         De voorbereidingscommissie

GROOT HUISBEZOEKEN
Bij de Hofstedeling hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen met de Groot Huisbezoeken die georganiseerd zijn.
De komende weken bent u welkom bij diverse gemeenteleden die hun huiskamer beschikbaar stellen voor onderlinge ontmoeting en gesprek over het thema Woestijn (Over)leven!
Op het schema bij de uitnodiging kunt u de datum en het adres vinden dat u het beste uitkomt, u bent van harte welkom!
U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 5415844 (Henk de Boer)
 
LEVENDE ADVENTSKALENDER
Weet u het nog? Al die gezellige, leuke ontmoetingen bij de Levende Adventskalender van vorig jaar?
Dit jaar krijgt u/ krijg jij daarvoor opnieuw een kans!
Van maandag 30 november t/m donderdag 24 december wordt de Levende Adventskalender georganiseerd en u/ jij kunt op weer meedoen!
U kunt in die periode op de avond van uw keuze, van 19.00 tot 20.00 uur, uw deur openzetten  voor ieder die mee wil doen.
Vanaf zondag 1 november hangt er een schema op het flap-overbord in de hal van De Hofstad. Daarop kunt u, op de datum van uw keuze, uw naam en adres invullen.
Wat bezoekers achter uw deur vinden, kunt u zelf invullen: een mooi kerstverhaal, het zingen van liederen, een filmpje, koffie met wat lekkers erbij, een toneelstukje, een boeiende hobby waarover iets te bewonderen of te beluisteren valt, gewoon wat gezelligheid, een Bijbelverhaal, het schrijven van een kaart of een brief voor Amnesty International, een stuk muziek, een gedicht, een interessant levensverhaal of gespreksonderwerp, etc. etc.. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn en een lange voorbereiding is niet nodig, wat u doet is helemaal aan u zelf en alles is goed.
U kunt natuurlijk ook meedoen als bezoeker, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.
U en jullie zijn van harte welkom, als gastadres en/of als bezoeker! Zo leven we, in ontmoeting met elkaar, samen toe naar het komende Kerstfeest.
Team activiteiten, ds. Gerdina Loeve, Janneke Blaauw, Inge wouters, Ans Ditzel, Sientje de Boer

Beroepingsnieuws
Op woensdag 7 oktober is door de classicale vergadering Apeldoorn het beroep uitgebracht op ds. C.A.J. (Christine) van Dijk, tot 1 september als predikant met bijzondere opdracht verbonden aan de classis Ommen, tot predikant met bijzondere opdracht voor de geestelijke zorg in de Zorggroep Apeldoorn. Zij heeft dit beroep aangenomen.
Contactgegevens: Webstek: http://www.pknclassisapeldoorn.nl
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Apeldoorn