De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op zondag 8 november 2015, om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger:    ds. D. Luijmes
Organist:         Marc Woning
Koster:             Ruud Muijs


Voorbereiding
Intochtslied: psalm 146: 1, 2 (LvdK)
stil gebed
Onze hulp
    v. onze hulp is in de naam van de Heer
    a. die hemel en aarde gemaakt heeft

Zingen: psalm 146: 3 (LvdK)

Inleiding op de dienst

Smeekgebed
    afgesloten met
    v. Zo bidden u allen tezamen
    a. Heer ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u

Glorialied: gezang 109: 1, 2 en 7 (LvdK)

het Woord
    v. De Heer is met u
    a. ook met u zij de Heer

Gebed
Kinderen komen naar voren – zingen van het Lichtlied - gaan naar de kindernevendienst

1e lezing:    Deuteronomium 6: 1 – 10 (NBV)
Zingen:        psalm 119: 6 en 7 (LvdK)
2e lezing:    1 Petrus 2: 1 – 10 (NBV)
Zingen:        gezang 101: 1 (LvdK)
3e lezing:    Marcus 12: 28 – 34 (NBV)
Zingen:        gezang 101: 2, 3, 4 en 5 (LvdK)

verkondiging

Zingen:     gezang 86: 1, 2 en 3 (LvdK)

Gaven
dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (samen hardop)

collecten
kinderen komen terug

Wegzending en zegen
Slotlied:    “Door de wereld gaat een woord” (pagina 76 Hofstadbundel)

Zegen, met 3x gezongen ‘Amen’De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. A. de Kloe en bij mevr. J. Testerink.

GROOT HUISBEZOEKEN
Bij de Hofstedeling hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen met de Groot Huisbezoeken die georganiseerd zijn.
De komende weken bent u welkom bij diverse gemeenteleden die hun huiskamer beschikbaar stel-len voor onderlinge ontmoeting en gesprek over het thema Woestijn (Over)leven!
Op het schema bij de uitnodiging kunt u de datum en het adres vinden dat u het beste uitkomt, u bent van harte welkom!
U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of, als u geen email hebt, via telefoonnummer 5415844.
 
LEVENDE ADVENTSKALENDER
Weet u het nog? Al die gezellige, leuke ontmoetingen bij de Levende Adventskalender van vorig jaar? Dit jaar krijgt u/ krijg jij daarvoor opnieuw een kans!
Van maandag 30 november t/m donderdag 24 december wordt de Levende Adventskalender geor-ganiseerd en u/ jij kunt weer meedoen!
U/ jij kunt in die periode op de avond van uw/ jouw keuze, van 19.00 tot 20.00 uur, uw/ jouw deur openzetten  voor iedereen die mee wil doen.
Wat bezoekers achter uw deur vinden, kunt u zelf invullen: een mooi kerstverhaal, het zingen van liederen, een filmpje, koffie met wat lekkers erbij, een toneelstukje, een boeiende hobby waarover iets te bewonderen of te beluisteren valt, gewoon wat gezelligheid, een Bijbelverhaal, het schrijven van een kaart of een brief voor Amnesty International, een stuk muziek, een gedicht, een interessant levensverhaal of gespreksonderwerp, etc. etc.. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn en een lange voor-bereiding is niet nodig, wat u doet is helemaal aan u zelf en alles is goed.
Op het flap-overbord in de hal van De Hofstad hangt een schema. Daarop kunt u/ kun jij, op de da-tum van uw/ jouw keuze, uw/ jouw naam en adres invullen als u uw deur wilt openen.
U/ jij kunt natuurlijk ook meedoen als bezoeker, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.
U en jullie zijn van harte welkom, als gastadres en/of als bezoeker! Zo leven we, in ontmoeting met elkaar, samen toe naar het komende Kerstfeest.
Team activiteiten, ds. Gerdina Loeve, Janneke Blaauw, Inge wouters, Ans Ditzel, Sientje de Boer

Inleverdatum kopij kerstnummer De Hofstedeling
Het lijkt nog ver weg, maar vanwege de voorbereidingen is de sluitingsdatum inleveren kopij t/m uiterlijk zondag 22 november.
Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet.
Kopij kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie