De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Avondmaalsdienst op zondag 15 november 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB psalm 33: 1 “Kom nu met zang en roer de snaren”

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer     (Our help is in the name of the Lord)
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft        (Who created heaven and earth)
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
                                         (He stays faithful forever and doesn’t let go what His hand started)
Groet

Gebed

Zingen: NLB 288: 1    "Goedemorgen, welkom allemaal"

Inleiding op de dienst

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen komen naar voren

We lezen over Jezus die brood en wijn deelde met zijn leerlingen

Uitleg over de maaltijd die wij vieren

Zingen: NLB 385: 1  “De tafel van samen, de tafel is gedekt“

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing NT: Marcus 12: 38 – 13: 2

Uitleg en verkondiging

Lied : NLB 680: 1, 2, 3   “Kom, heilige Geest, gij vogel Gods“

Gebed

Collecte (de kinderen en de jeugd komen in de kerk)

Dienst van de tafel

We luisteren naar / zingen het lied ‘Met open armen – Schrijvers voor gerechtigheid

Kinderen komen naar voren

Uitleg aan de kinderen

Tijdens het binnenbrengen van brood en druiven zingen we
Lied: “Feest in de kerk!” (melodie NLB 276 Zomaar een dak boven wat hoofden)

Feest in de kerk! Feest bij de mensen!
Blijde gezichten om je heen
Vrolijk gelach, veel goede wensen
niemand voelt zich vandaag alleen
Fijn als je samen eten mag
aan tafel bij de Heer
vandaag en telkens weer
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn
Wonder van God, mensen in vrede
oud en vergeten, nieuw geheim
Breken en delen, zijn, wat niet kan
doen wat ondenkbaar is:
dood en verrijzenis!
Zingt voor de Heer! Zingt voor zijn Vader
zingt voor zijn Geest, die samenbindt
Zingt voor de Heer, vol van genade
Zichtbaar, hier, in ons stralend kind
Wondere daden heeft Hij verricht
Hij is ons steeds nabij
Dat God geprezen zij!
 

De kinderen gaan bij hun ouders zitten

Nodiging

Tafelgebed – afgesloten met het Onze Vader

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we:
•    NLB 385: 2, 3, 4              “Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood”
•    NLB psalm 67: 1, 2, 3    “God zij ons gunstig en genadig”


Afsluiting
Dankgebed

Slotlied: Kinderopwekking 185    “De Here zegent jou“

De Here zegent jou en Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn
Hij zal zijn vrede aan je geven
De Here zegent u en Hij beschermt u
Hij schijnt zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn
Hij zal zijn vrede aan u geven
(The Lord bless you and keep you
He shines his light upon you
He will be graceful and close to you
He will give you his peace)
 

Zegen – met 3x gezongen "Amen"Liturgie voor de Eredienst op zondag 15 november 2015 om 19.00 uur in De Hofstad

Thema: “Zingen van verlangen”

Voorganger: ds. Albert Roodenburg                              Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 122: 1 en 2 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 280: 1, 4 en 5 “De vreugde voert ons naar dit huis” (NLB)
Zingen: Lied 4: 1, 2 en 3 “Dit huis, een herberg onderweg” (Hofstadbundel)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 84 (uit de NBV)
Stilte

Zingen: Lied 302: 1, 2, 3 en 4 “Heer, ik kom tot U” (Evangelische Liedbundel)
Zingen: Lied 313: 1 en 5 “Een rijke schat van wijsheid” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 10: 38 - 42 (uit de NBV)
Stilte

Zingen: Lied 411: 1 en 2 en het refrein “Jezus leeft in eeuwigheid” (Evangelische Liedbundel)
Zingen: Lied 756: 1, 2, 4, 5 en 6 “Laat komen, Heer, uw rijk” (NLB)

Schriftlezing: Openbaring 21: 1 - 5 (uit de NBV)
Stilte

Zingen: Lied 766: 1 en 3 “Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen” (NLB)

Gebeden

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Gezang 304: 1 en 2 “God is getrouw, zijn plannen falen niet” (Liedboek voor de Kerken)
Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. M. Wissink en mevr. I. Gerritsen.

GROOT HUISBEZOEKEN
Hebt u zich al aangemeld voor de groot huisbezoeken?
DE komende 2 weken kunt u nog mee doen!
Meer informatie vind u op de uitnodiging bij de laatste Hofstedeling.

LEVENDE ADVENTSKALENDER
Het schema voor d elevende adventskalender hangt op het flapoverbord in de hal!
Meer informatie op de zondagsbrief en nieuwsbrief.

GROOTSTE KERST-ROMMELMARKT IN DE REGIO
Al vele jaren organiseert de PKN-kerk “de Hofstad” aan het Hofveld in Apeldoorn een kerst-rommelmarkt, zeer bekend door zijn kwalitatief zeer
goede kerstgoederen!
Dit jaar op zaterdag 21 november a.s. vanaf 10.00 uur!
In een van de zalen kunt u uw slag slaan bij de tweedehands winterkleding, zijn er de lekkerste oliebollen van Apeldoorn te koop, is er koffie en soep, een heuse verloting met een fiets als hoofdprijs,
zijn er zelfgemaakte kaarten te koop en trakteert de kerstman op iets lekkers.
Zoveel kerstgoederen bij elkaar heeft u nog niet eerder gezien!!!
Kom dus zaterdag 21 november naar kerk “de Hofstad” aan het Hofveld 52!
Deze rommelmarkt zal het stempel “grootste van de regio” krijgen omdat er een samenwerking is aangegaan met de stichting W.H.O.E. (bekend van
de Kofferbakverkopen langs het Kanaal).

Winterkleding voor vluchtelingen
De winter komt er aan en veel vluchtelingen die in Apeldoorn ondergebracht zijn hebben nauwelijks winterkleding.
In samenwerking met Mudanthe willen we op zondag 29 november a.s. een inzameling houden.
Heeft u (of iemand in uw omgeving) nog een goede winterjas of winterkleding die u niet meer nodig heeft, neem deze dan mee naar De Hofstad.
Het gaat om mannen winterkleding maat M (en daar omheen)!
Ook zo willen wij kerk zijn, doet u mee?
Namens de kerkenraad van De Hofstad hartelijk dank.

Djembé en zingen met Mudanthe
Zondagmorgen 15 november na de dienst is er voor de kinderen en de jeugdkerk oefenen met Mudanthe voor de kerstavonddienst. Ouders zijn natuurlijk ook welkom.
Ook wordt iedere dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur geoefend met een zang- muziekgroep voor deze kerstavondienst bij Mudanthe aan Eksterweg 71-73.
Ook daar bent u van harte welkom om mee te doen.
Informatie bij Roy Francke, tel. 3559579