De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondags 29 november 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

1e zondag van Advent

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 72: 1 en 6 “Geef, Heer, de koning uwe rechten” (NLB)

Bemoediging en groet

We steken de Adventskaars aan

Zingen: Lied 5: 1, 3 en 4 “Heer, wij zijn bijeengekomen” (Hofstadbundel)

Gebed

Aandacht voor de kinderen: we kijken naar het filmpje bij de 1e zondag van Advent
Zingen: Adventslied bij het project: “Ken je mij?”: vers 1 en het refrein

Eerste Schriftlezing: Psalm 139: 1 - 14 (uit de NBV)

We gaan luisteren naar het lied “Ken je mij?” van Trijntje Oosterhuis

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 5 - 25 (uit de NBV)

Zingen: Lied 464: 1 en 2 “Een engel spreekt een priester aan” (NLB)

Verkondiging

Stilte

Zingen: Lied 139b (!): 1 en 2 en het refrein “Heer, U doorgrondt en kent mij” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 466: 2 en 6 “O kom, die Heer en meester zijt” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. H. De Graaf, dhr. E. Wielink, fam. Zondervan en mevr. H. De Weerd.

Levende Adventskalender
Morgen (30 nov.) staat de 1e avond van de Levend Adventskalender gepland en wel bij de fam. Veldkamp, Westenenkerzijweg 8.
Dinsdagavond 1 dec. bent u welkom bij Giny van Tongeren en Maarten Bot, Hofveld 24 en woensdag 2 dec. bij de fam. Kelderman, Jachtlaan 223.
Wilt u ook uw deur open zetten voor leuke ontmoetingen?
Van donderdag 3  t/m donderdag 24 december zijn er nog een groot aantal avonden beschikbaar en kunt u / jullie  meedoen!
Vul uw naam in op de avond van uw keuze (19.00 tot 20.00 uur) op het overzicht in de hal van de kerk.
Doet u ook mee?