De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 13 december 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Derde advent m.m.v. het zanggroepje.

Voorganger: ds. G. Loeve

Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB 287: 1, 2, 4 Rond het licht dat leven doet (1 zanggroepje, 2 en 4 allen / 1 en 2 zanggroepje, 4 allen)

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Aansteken van kaarsen

Zingen: ELB 454: 1, 2, 3 "Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht"

Gebed

Aandacht voor het adventsproject
Zingen: adventslied ‘Ken je mij’: refrein, couplet over Elizabeth, slotrefrein (refrein en couplet door zanggroepje en slotrefrein door allen)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gezongen schriftlezing OT: NLB psalm 146: 1, 3 "Zing, mijn ziel, voor God uw Here"

Schriftlezing NT: Lucas 1: 39-56 in delen, afgewisseld met het zingen van het refrein van NLB 157c: ‘Met hart en ziel maak ik Hem groot en vrolijk zing ik om God, mijn bevrijder.’

  • Lucas 1: 39-46a
  • Lucas 1: 46b-49
  • Lucas 1: 50-52
  • Lucas 1: 53-55
  • Lucas 1: 56

Uitleg en verkondiging

Lied: NLB 444: 1a, 2m, 3a, 4v, 5a "Nu daagt het in het oosten"

Herdenking

Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Janneke Slegh vertelt over het kindernevendienstproject ‘Amecet’

Slotlied: LtB 46: 1, 3 "Als mensen leren geven" (melodie: NLB 910)

1. Als mensen leren geven en delen met elkaar
dan vieren wij het leven en wordt de vrede waar
Als mensen durven dromen van het beloofde land
dan kan er liefde komen, gaan mensen hand in hand

3. Laat onze oren horen, laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien
Als wij aan vrede werken met hand en hart en mond
dan zul je dat gaan merken de hele wereld rond

Zegen – met 3x gezongen "Amen"


De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:

Dhr. W. Bijl en de fam. K. Mooij.