De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondags 20 december 2015 om 10 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Zingen: “Santo” (Cantorij)
Zingen: “Er is een God die hoort”: 1 en 2 (Cantorij) en 3 (Allen)

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 19: 1 “De hemel roemt de Heer” (NLB)

Bemoediging en groet

We steken de Adventskaarsen aan

Zingen: Lied 654: 1 en 4 “Zing nu de Heer, stem allen in” (NLB)

Gebed

Aandacht voor de kinderen: we kijken naar het filmpje bij de 4e zondag van Advent
Zingen: Adventslied bij het project: “Ken je mij ?”: vers 4 en het refrein

Eerste Schriftlezing: Micha 5: 1 - 4a (uit de NBV)

Zingen: “Adventslied” van Mozart: 1 en 2 (Cantorij) en 3 (Allen)

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 57 - 80 (uit de NBV)

Zingen: Lied 464: 7 en 8 “Het eerste woord dat uit de mond” (NLB)

Verkondiging

Stilte

Zingen: “O Jesulein süss” (Cantorij)

Zingen: “Looft den Heere”: 1 (Cantorij) en 2 (Allen)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 442: 1 en 2 “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: Lied “Amen”: 1 en 2 (Cantorij), 3 (Allen) en 4 (Cantorij)

Orgelspel


 

De bloemen worden deze zondag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:

Dhr. W. de Graaf en  de fam. H. Beekman, Kievitsweg 3