De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Kerstnachtdienst op 24 december 2015 om 19.30 uur in De Hofstad

samen met de Molukse gemeente – GJPIN en Mudanthe

Voorganger: ds. G. Loeve

Voor de dienst:Little Drummerboy”, Maleis lied, Licht in de nacht, Een klein kind

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst (gemeente gaat staan)

Intochtslied staande: NLB 477: 1,2,4  “Komt allen tezamen“

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

Gemeente gaat zitten

Aansteken kaarsen

Zingen: ELB   454: 1, 2, 3  “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht“

Gebed

Kerstverhaal

Zingen: NLB 486: 1, 2, 3, 4  “Midden in de winternacht”

Schriftlezing en uitleg in delen, Lucas 2: 1-14 (uit de Bijbel in Gewone Taal):

Lucas 2: 1-5
Uitleg

Zingen: NLB 416: 1  “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Lucas 2: 6-7
Uitleg

Zingen: couplet 1 en 2  “Er is een kindeke geboren op aard”

1. Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
2. 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis

Lucas 2: 8-12

Uitleg

Zingen: couplet 3  “Er is een kindeke geboren in’t strooi”

Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

Lucas 2: 13-14
Uitleg  

Zingen:  “Stille nacht” (in Yoruba, Maleis, Engels, Nederlands)

Yoruba  (solo)
I da ke roro  la le ojo mi  mo
Di  do go logo lewa
Yi  ka  mundia ati  omo   re
Omo tuntun   to logo  to  lewa
Sun ni nu Alafia  sun  ni nu alafia.
Maleis  (Molukse gemeenteleden)
Malam kudus, sunyi senjap
Bintangmu gemerlap
Djuru s'lamat manusia
Ada datang di dunia
Kristus anak daud, Kristus anak daud
English (everyone)           
Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
 With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at Thy birth, Jesus Lord, at Thy birth
Nederlands (allen)
Stille nacht, heilige nacht,
Eeuwen lang reeds verwacht,
Hoort hoe d'engelen zingen verblijd:
"Vred' op aard' ", klinkt het wijd en zijd,
Christus de Redder is daar, Christus de Redder is daar.

Gebed – afgesloten met het gezongen “Onze Vader” (Hofstadbundel 11)

Collecte:         tijdens de collecte horen we de kindergroep van Mudanthe

Slotlied (staande): ELB 101   “Ere zij God”

Zegen

Na de dienst horen we: “Mary’s boy child” en “Go tell it on the mountain”

 

Na de dienst horen we: “Mary’s boy child” en “Go tell it on the mountain”