De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 27 december om 10.00 uur in De Hofstad

Begroeting door ouderling van dienst
Moment van stilte ter voorbereiding op de dienst

Zingen: Lied 24 vers 1 en 4

Stil Gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Klein Gloria

Inleiding op de dienst

Wij zingen om ons te verootmoedigen:  Hofstadbundel 19
 
Genadeverkondiging

Zingen: 885 vers 1

Gebed om de opening van het woord

Eerst schriftlezing: Jesaja 61, 10 – 62, 3

Zingen: 176 vers 1 en 3

Tweede schriftlezing: Lucas 2, 22 – 40

Zingen:  176 vers 4 en 6

Verkondiging

Het antwoord

Zingen: Lied 601 vers 2 en 3

Gebeden

Collecte

Slotlied: 416

Zegen: 3x gezongen ‘Amen’


 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Dhr. A. Koorevaar en mevr. J.B. Roskam - Konterman.