De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op vrijdag 25 december 2015, 1e Kerstdag, om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Bert Riphagen M.m.v: Gerard Rijken van Olst

Zingen voor de dienst:
Lied 482: 1 en 3 “Er is uit ’s werelds duistere wolken” (NLB)
Lied 477: 1, 2, 3 en 4 “Komt allen tezamen” (NLB)

Welkomstwoord

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 96: 1, 2 en 3 “Zing voor de Heer op nieuwe wijze” (NLB)

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen

We luisteren naar en zingen mee met het Lied “Wonderbare Raadsman” (via YouTube)

Gebed

Aandacht voor de kinderen
We kijken naar het filmpje en luisteren naar de monoloog
Zingen: Lied bij het project “Ken je mij ?” vers 5 en het refrein

Eerste Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20 (uit de NBV)

Zingen: Lied 481: 1 en 2 “Hoor, de engelen zingen de eer” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Kolossenzen 1: 12 - 20 (uit de NBV)

We gaan luisteren naar het Lied “Volheid van genade” van Sela (via YouTube)

Verkondiging

Zingen: Lied 474: 1, 2 en 4 “Loof God, gij christenen, maak Hem groot” (NLB)

Gebeden

Aankondiging collecte (we gaan kijken naar een filmpje) en inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 101 “Ere zij God” (Evangelische Liedbundel)

Heenzending en zegen

Zingen: Amen (3x)

We wensen u en jullie hele Gezegende Kerstdagen toe !