De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 10 januari om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB 283: 1, 2, 4  “In de veelheid van geluiden”

Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Drempelgebed

Gezongen kyrië: Zingende Gezegend 305: 2, 3, 4 “Hoor, hoe wij zeulend door het zand”
                                                                                                                    (melodie psalm 127)

2. Hoor, hoe wij zeulend door het zand
roepen om hulp van hogerhand:
een rots, ravijnen, de woestijn,
hoe kan hier leven leven zijn
tenzij het regent: goede moed,
tenzij uw zegen zingen doet?
3. Heer, onze weerstand is zo zwak,
hier biedt ons niemand onderdak,
hier telt slechts geld en grof geweld,
hier wordt de dood tentoongesteld –
en stapelt winst en wapens op
en plant een kruis hoog op de top!
4. O Christus, woord en weg en wolk,
water en manna voor uw volk,
geef ons de moed in de woestijn
spoorzoekers van uw heil te zijn,
reikhalzend op het land gericht
waar liefde bouwt: uw stad van licht.
 

Glorialied: Kinderopwekking 16 “Zing een nieuw lied, want de Heer is goed”

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen
Zingen: NLB 806: 1, 2, 3  “Zomaar te gaan met een stok in je hand”

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: Exodus 17: 1-7

Zingen NLB psalm 107: 16, 17   

Schriftlezing NT: Matteüs 7: 7-11

Uitleg en verkondiging

Zingen: NLB psalm 136: 1, 8, 12, 13  “Loof de Heer, want Hij is goed”

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 659: 1, 4, 5, 6  “Kondig het jubelend aan”


Zegen

Heer, onze God, Uw zegen hebben wij nodig op onze weg door het leven. Daarom vragen wij U

V: loop voor ons uit   a: om ons de weg te wijzen
V: ga naast ons  a: om met ons Uw vriendschap te delen
V: sta achter ons  a: om ons rugdekking te geven
V: wees onder ons  a: om ons op te vangen
V: woon in ons  a: om ons de kracht te geven voor alledag
V: wees om ons heen  a: als een muur van liefde tegen zorg en angst
V: wees boven ons  a: om ons te beschijnen met Uw zon en te verlichten met Uw zegen

V: Zo wordt u, word jij gezegend door Vader, Zoon en Heilige Geest

3x gezongen "Amen"


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij:
dhr. A. Wagelaar en mevr. N. Honig.

Actie Kerkbalans 2016
Officieel gaat de Actie Kerkbalans volgende week zondag 17 januari van start.
Aanstaande vrijdag de 15e verzoeken wij de zogeheten ‘lopers’ hun bescheiden tussen 19.00 en 20.30 uur op te halen in de hal van De Hofstad.
Helaas komen we nog een viertal medewerkers (lopers) tekort om enveloppen weg te brengen.
Wij hebben de wijken zodanig ingedeeld dat u maximaal 15 adressen hoeft te bezoeken.
De Hofstadgemeente heeft ons nog nooit in de steek gelaten en wij hopen dat dit ook nu niet het geval zal zijn.
Na afloop van de dienst van zondag 10 januari zouden willen wij graag de namen van vier welwillende gemeenteleden noteren.
Ook zullen we heel erg graag nog een paar reserves verwelkomen. Voor opgaven staan in de hal, voor zover zij de dienst hebben bijgewoond, Wim van de Hel, Jos van den Oetelaar, Reyn de Niet, Johan Nieuwland en Jan Beeuwkes
Wij wensen al onze lopers veel succes bij het uitermate belangrijke werk dat zij overhebben voor De Hofstad en we hopen voor hen op de meest gunstige weersomstandigheden.
Namens de Commissie Kerkbalans,
Jan Beeuwkes, coördinator.

31 januari: stampottenbuffet in de Hofstad
Lieve gemeenteleden,

Allereerst vanuit het team activiteiten en de ZWO commissie een heel gezegend 2016 gewenst! U zult wel denken: wat hebben die twee groepen nu met elkaar te maken? dat zal ik proberen snel duidelijk te maken: het team activiteiten wil graag ontmoetingen stimuleren tussen gemeenteleden en de ZWO commissie wil graag voor het project MCA Moldavië activiteiten organiseren om geld op te halen.
We hebben nu de handen ineengeslagen en hebben besloten om de eerste keer “samen eten” gezamenlijk te organiseren. Het concept is dan wel iets anders dan in de Hofstedeling van december 2015 was uitgelegd.  Het verschil is dat u nu toch niet zelf hoeft te koken (hoewel we daar natuurlijk wel vrijwilligers voor gaan vragen!) en dat er wel een bedrag wordt gevraagd van 7,50 per maaltijd wat ten goede komt aan het project MCA Moldavië.  Voor kinderen tot 12 jaar kost een maaltijd 4 euro.
Het zou fijn zijn als u ook even om u heen kijkt naar mensen voor wie het niet zo gemakkelijk is om mee te komen eten: omdat ze geen vervoer hebben, het moeilijk vinden om in hun eentje naar de kerk te komen etc.  Komt u gezellig samen!!

U kunt zich opgeven op de volgende manieren:
•    In de kerk komt een intekenlijst te liggen.
•    U kunt een mailtje sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  waarin u vermeld met hoeveel personen u wilt komen eten.

Ouderenmiddag
Vanuit de ouderencommissie wil ik u graag laten weten, dat er 13 januari weer een ouderenmiddag is. Het is tevens een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten en een Gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Dit doen we onder het genot van een hapje en een drankje.  
Ook komt boswachter Frederik Bunt ons het een en ander vertellen en laten zien. Allen van harte uitgenodigd.  Namens de ouderencommissie, Anneke Riphagen.

Feest van veelkleurigheid
Op zaterdag 16 januari a.s. om 19.00 uur is er een FEEST VAN VEELKLEURIGHEID in de Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, voorafgaande aan de Week van Gebed voor de Eenheid.
Gratis toegang, wel even reserveren via www.events4christ.nl of bij de CLC boekwinkel of de Eetkamer naast de kerk. Iedereen hartelijk welkom!
Om 17.00 is er een maaltijd voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zij kunnen zich opgeven of opgegeven worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vriendelijke groet en hopelijk tot ziens a.s. zaterdag!
Henk Medema (met Peter & Carin van Essen)