De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 17 januari 2016 in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg       Organist: Wob Kuipers       Koster: Wim Eggink

Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 145: 1 “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 382: 1, 2 en 3 en het refrein “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”
(Evangelische Liedbundel)
Inleiding op het thema van de Week van Gebed

Gebed

Woorden van genade en leven: Mattheüs 5: 14 - 16 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 145: 2 “Ik zal getuigen van uw heerlijk licht” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Exodus 19: 3 - 6 (uit de NBV)

Zingen: Lied 275: 1, 2, 3 en 5 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” (NLB)

Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 2: 9 - 12 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 302: 2 (mannen), 3 (vrouwen) en 4 (allen) “U, Vader, U aanbidden wij” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 838: 1 en 2 “O grote God, die liefde zijt” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij:
Dhr. M. Denekamp en Dhr. en mevr. Staal

Extra geldwerving 2015
Broeders en zuster,
Vijf weken geleden ontving u van ons een brief, waarin u werd gevraagd om een extra financiële bijdrage te doen voor 2015.
Op 13 januari 2015 hebben 134 gemeenteleden gehoor gegeven aan onze oproep en de financiële bijdrage die is gestort bedraagt € 10.000
Wij willen alle leden die hebben bijgedragen hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters
Jan Beeuwkes

Vrijwilligers taallessen voor vluchtelingen
Op vrijdagmiddag 22-1 om 15:00 uur gaan Mudanthe, Samen voor elkaar en mensen van De Hofstad beginnen met taallessen voor vluchtelingen. Het is de bedoeling om op eenvoudige, laagdrempelige wijze enige basis spreektaal aan te leren. We maken gebruik van materaal via internet (powerpoint) en/of wat we zelf uitprinten, een flap-over en schriftjes. We werken in kleine groepen met een leraar die de groepsles geeft en twee die individuele vragen beantwoorden. Ieder die hier hart voor heeft is ook in staat om deze mens-tot-mens lessen te geven.
De samenstelling van de groep mannen is divers. De een is hier net, de ander heeft al een vluchtelingenstatus en wacht op plaatsing elders. De een is jong en vrijgezel, de ander vader van een gezin. Beroepsachtergrond is eveneens divers, van student tot internist of advokaat.
De een spreekt Engels, de ander niet. Sommigen hebben zichzelf al een aardig mondje Nederlands geleerd via hun mobiele telefoon of volgen lessen waar ze die maar kunnen volgen, zoals via St. Present. Deze laatste groep wil ook graag schrijven en dat is met een (veelal) arabische achtergrond wel anders dan onze taal. Anderen spreken nauwelijks enkele woordjes Nederlands en geen Engels. Bij hen wordt het handen- en voetenwerk en plaatjes.
Het aantal aanmeldingen is op dit moment nog niet bekend. Samen voor elkaar kent mensen in het vluchtelingenkamp en laat daar de tamtam rondgaan dat we gaan beginnen.
We hopen dat vele Hofstedelingen zich geroepen voelen om mee te doen.
De taallessen worden vooralsnog gegeven op maandag- en vrijdagmiddag van 15-16:30 uur en op woensdagavond van 19:30 tot 21:00 uur
Aanmelden vrijwilligers:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
-langskomen op dinsdagavond 19 januari om 19:00 uur. Dan is de voorbespreking in het gebouw
aan de Eksterweg 71, 7331 JM Apeldoorn voor de eerste les op vrijdag 22-1 van 15:-16:30 uur

31 januari: stampottenbuffet in de Hofstad
Het team activiteiten en de ZWO commissie hebben de handen ineengeslagen en hebben besloten om de eerste keer “samen eten” gezamenlijk te organiseren. Het concept is dan wel iets anders dan in de Hofstedeling van december 2015 was uitgelegd. Het verschil is dat u nu toch niet zelf hoeft te koken (hoewel we daar natuurlijk wel vrijwilligers voor gaan vragen!) en dat er wel een bedrag wordt gevraagd van 7,50 per maaltijd wat ten goede komt aan het project MCA Moldavië. Voor kinderen tot 12 jaar kost een maaltijd 4 euro.
Het zou fijn zijn als u ook even om u heen kijkt naar mensen voor wie het niet zo gemakkelijk is om mee te komen eten: omdat ze geen vervoer hebben, het moeilijk vinden om in hun eentje naar de kerk te komen etc. Komt u gezellig samen!!

U kunt zich opgeven op de volgende manieren:
•    In de kerk komt een intekenlijst te liggen.
•    U kunt een mailtje sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  waarin u vermeld met hoeveel personen u wilt komen eten.
We hopen u allemaal te ontmoeten bij de maaltijd op 31 januari om 17 uur in de Hofstad!

Namens de ZWO Commissie en het team activiteiten,
Janneke Blaauw