De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag m 14 februari om 10.00 uur in De Hofstad

 

Start van de 40-dagen tijd                   Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

 

Orgelspel

 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

 

Stil gebed

 

Aanvangslied (staande): Psalm 116: 1, 4 en 8 “God heb ik lief, want die getrouwe Heer” (NLB)

Bemoediging en groet

 

Zingen: Lied 538: 1 en 2 “Een mens te zijn op aarde” (NLB)

 

Gebed

 

Woorden van genade en leven: Deuteronomium 5: 6 - 21 (uit de NBV)

 

Zingen: Psalm 81: 1, 4, 7, 8 en 9 “Jubel God ter eer” (NLB)

 

Aandacht voor de kinderen en voor het Veertigdagentijdproject

Zingen: Projectlied: “Het leven krijgt weer kleur / Van donker naar licht”

 

Eerste Schriftlezing: Lucas 14: 1 - 13 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 536: 1 en 2 “Alles wat over ons geschreven is” (NLB)

 

Tweede Schriftlezing: Hebreeën 4: 14 - 16 en Hebreeën 5: 1 - 10 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 536: 3 en 4 “Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid” (NLB)

 

Verkondiging

 

Stilte

 

Zingen: Lied 512: 1 (Allen), 2 (Vrouwen), 3 (Mannen) en 5 (Allen)

                                                                             “O Jezus , hoe vertrouwd en goed” (NLB)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

We kijken naar een filmpje over de collecte, aansluitend collecte onder orgelspel en slotlied.

 

Slotlied (staande): Lied 754: 1 en 2 “Liefde Gods die elk beminnen” (NLB)

                                                                          (Melodie: “Wat de toekomst brengen moge”)

 

Heenzending en zegen

 

Zingen: “Amen” (3x)

 

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:

De fam. H. Olthof en mevr. A. de Vries, de Haarhamer 3

 

Kopij Paasnummer De Hofstedeling

Er kan nog kopij worden ingediend t/m zondag 28 februari op emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De redactie

 

Ouderenmiddag

Woensdag 17 februari a.s. is er weer een ouderenmiddag.
We komen weer gezellig bij elkaar in een van de zalen in de "Hofstad".
Medewerking wordt verleend door dhr. G.J. ten Cate.
Hij is goochelaar en zal ons dus verbazen. Allen van harte uitgenodigd.
De middag begint om 14.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen.
Met een hartelijke groet namens de ouderencommissie, Anneke Riphagen.