De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst van zondag 21 februari om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. G. Loeve

 

Voorbereiding

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

 

Intochtslied: NLB psalm 31: 1, 6  ‘Op U vertrouw ik, Heer der heren‘

 

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

 

Drempelgebed

 

Gezongen kyriëgebed: NLB 299j: 1, 2  ‘Om de mensen en de dieren’

 

Dienst van het Woord

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Lied: NLB 832   ‘Geroepen om op weg te gaan’

 

Aandacht voor het veertigdagentijdproject

Projectlied   ‘Van donker naar licht’

Refrein:
Van donker naar licht
Van zwart naar heel veel kleuren
Met Pasen kun je verder gaan

want Jezus is opgestaan
De dood voorbij
Het leven krijgt weer kleur
Voor jou en mij

Rood van de liefde
Die mensen aan elkaar verbindt
Die is oneindig groot en sterker dan de dood.
Refrein
Geel van de zon
De warmte die je nodig hebt
Het licht voor jou en mij het donker gaat voorbij
Refrein
Groen van de hoop
De muren vallen steen voor steen
We zien elkaar weer staan
Een nieuwe tijd breekt aan.
Refrein

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Schriftlezing NT: Hebreeën 6: 11-20

 

Lied: NLB 536: 1, 2, 3  ‘Alles wat over ons geschreven is’

 

Uitleg en verkondiging

 

Opwekking 687  ‘Heer, wijs mij Uw weg’

 

Afsluiting

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

 

Collectefilmpje en collecte

Kinderen komen terug

 

Slotlied 835: 1, 3, 4  ‘Jezus, ga ons voor’

 

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

 


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
De fam. J.de Hoop en de fam. J.Veenendaal.

Inzameling Voedselbank
Zoals u al een paar keer heeft kunnen lezen is de diaconie begonnen maandelijks een product in te zamelen voor de Voedselbank.
Voor de maand februari is dit: vlees in blik (b.v. corned beef, boterhamworst, knakworst).
Daar roepen we graag uw hulp voor in.
In de hal van de kerk staat een krat, waar u uw bijdrage in kunt doen. De eerste producten zijn al binnen! Het is de bedoeling elke maand een ander product in te zamelen.
Met elkaar kunnen we zo maandelijks een bijdrage leveren aan het belangrijke werk van de Voedselbank. Doet u mee? Alvast bedankt, de diaconie.

Inleveren kopij Paasnummer De Hofstedeling
U, jij kunt weer kopij aanleveren voor het Paasnummer van De Hofstedeling dat half maart verspreid wordt.
Dit kan t/m uiterlijk zondag 28 februari op emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
De redactie

Bedankt!
Graag willen wij iedereen uit de gemeente bedanken, voor alle lieve kaarten, cadeautjes en lieve wensen.
En in het bijzonder willen wij iedereen bedanken die bij de kerkelijke inzegening van ons huwelijk waren.
Het was een dag met een gouden randje.
Anuschka en Maurice Waterreus