De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst van zondag 28 februari om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. G. Loeve

 

Voorbereiding

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

 

Intochtslied: NLB psalm 25a: 1, 2 “Mijn ogen zijn gevestigd”

 

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

 

Drempel- en kyriëgebed

 

Lied: Iona 40: 1 t/m 5 “Wil je opstaan en Mij volgen"

 

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Aandacht voor het veertigdagentijdproject

Zingen het projectlied “Van donker naar licht”

Refrein:

Van donker naar licht

Van zwart naar heel veel kleuren

Met Pasen kun je verder gaan

want Jezus is opgestaan

De dood voorbij

Het leven krijgt weer kleur

Voor jou en mij

 

Geel van de zon

De warmte die je nodig hebt

Het licht voor jou en mij het donker gaat voorbij

Refrein

Rood van de liefde

Die mensen aan elkaar verbindt

Die is oneindig groot en sterker dan de dood.

 

Refrein

Groen van de hoop

De muren vallen steen voor steen

We zien elkaar weer staan

Een nieuwe tijd breekt aan.

Refrein

 

 Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

Schriftlezing OT: Psalm 110

 

Lied: NLB psalm 110: 4 “De Heer heeft onherroepelijk gezworen”

Mediateam: graag met noten erbij

 

Schriftlezing NT: Hebreeën 7: 11-28

 

Lied: NLB 556: 3 “Jezus, de haard van uw aanwezigheid”

 

Uitleg en verkondiging

 

Muzikaal intermezzo

 

Zingen: Opwekking 717 “Stil, mijn ziel, wees stil”

 

Afsluiting

Dankzegging en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

 

Aankondiging collecte – collectefilmpje – collecteren

Kinderen komen terug

 

Slotlied: Opwekking 428 “Genade zo oneindig groot“

Genade zo oneindig groot.
Dat ik die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook als ik mij tot Hem keer,
dat God mij niet verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondenlast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

 

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

 


 

De bloemen gaan met een hartelijk groet namens de gemeente naar:
Fam. C. Hofman en Mevr. A. ten Hoorn

HELP DE VOEDSELBANK HELPEN
Elke week worden tussen de 260 en 300  pakketten uitgegeven aan  klanten van de Voedselbank.
Ruim een derde van de pakketten is bestemd voor eenpersoonshuishoudens.
Voor die categorie hebben we dringend behoefte aan kleine potjes en/of blikjes groente.
Vandaar dat voor de maand maart als product van de maand is gekozen voor potjes en/of blikjes groente.
U kunt de producten kwijt in de blauwe krat in de hal van de kerk.  Uw bijdrage aan het product van de maand wordt zeer op prijs gesteld.
De inzameling in februari heeft een krat vol vlees in blik opgeleverd, heel mooi!
Namens de (klanten van de) Voedselbank hartelijk dank!

De diaconie

Christendom en Islam.
In de Hofstad worden twee avonden georganiseerd over Christendom en Islam.
Ds. Bert Kruit zal zijn kennis en inzichten over dit onderwerp met ons delen.
De avonden zijn gericht op bewustwording, gedachten- en begripsvorming.
Iedereen komt in aanraking met overtuigingen vanuit de Islam door berichtgeving via de media en door bijvoorbeeld, contacten met de vluchtelingen.
Hoe kun je daarover denken? Wat kun je er van vinden? Hoe ga je hier mee om?
Wilt u meer over dit onderwerp weten? Dan bent u van harte welkom.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de donderdagen 17 maart en 31 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Hofstad.

Wandeling zondag 6 maart    
Op zondag 6 maart wordt er door de ZWO weer een wandeling naar Kootwijkerzand georganiseerd. Dit sluit mooi aan bij het thema van de startzondag: ‘Woestijn.’ Maar ook bij het thema van de 40-dagentijd van Kerk in Actie: ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’ (gaan, stappen).
Verzamelen om 13:30uur bij De Hofstad. Duur: tot ongeveer 16:00/16:30uur.
Misschien overbodig, maar toch goed om even te vermelden, is dat de wandeling minder geschikt is voor mensen die wat slechter ter been zijn.
Graag van te voren opgeven. Dit kan tot en met zondag 6 maart. A.u.b. bij het aanmelden vermelden of u/ jij wel/ geen auto tot uw/ jouw beschikking heeft/ hebt om naar Kootwijkerzand te gaan. En voor hoeveel personen u/ jij dan eventueel ruimte heeft/ hebt.
Aanmelden kan via emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op de zondagochtend 6 maart zelf bij een ZWO-commissielid aanwezig in de kerk.
Hopelijk zien wij u/ jou op zondag 6 maart.
De ZWO-commissie

Paasgroetenactie
Ook in 2016 kunt u weer paasgroeten sturen naar gedetineerden in Nederland, naar Nederlandse gevangenen in het buitenland en naar mensen en organisaties in het buitenland die zich inzetten voor mensenrechten. De afbeeldingen van de kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen wordt gedacht, dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.
Aan deze actie doen we vanuit De Hofstad al heel wat jaren mee. Ook op zondag 6 maart kunt u de kaarten meenemen vanuit de kerk. Schrijft u dit jaar ook weer mee?
De ZWO-commissie.