De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op Zondag 20 maart 2016 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

 

Zingen voor de dienst:

Lied: “Gij die treurt”: 1 en 2 (Cantorij) en 3 (Allen)

Lied: “Als de dag met gouden glans”: 1 (Cantorij) en 2 (Allen)

 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

 

Stil gebed

 

Aanvangslied (staande): Psalm 148: 1 en 6 “Halleluja! Prijs God en zing” (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Lied 213: 1, 2 en 4 “Morgenglans der eeuwigheid” (NLB)

 

Gebed

 

Aandacht voor de kinderen en voor het Veertigdagentijdproject

Zingen: Projectlied: “Het leven krijgt weer kleur / Van donker naar licht”

 

Eerste Schriftlezing: Lucas 19: 29 - 40 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied: “Leid’, vriend’lijk licht”: 1 en 2 (Cantorij) en 3 (Allen)

 

Tweede Schriftlezing: Hebreeën 10: 1 - 10 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 578: “O kostbaar kruis”: 1, 3 en 5 (Cantorij), 2, 4 en 6 (Allen) (NLB)

 

Verkondiging

 

Stilte

 

Zingen: Lied 547: “Met de boom des levens”: 1, 3 en 5 (Cantorij), 2, 4 en 6 (Allen) (NLB)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

We kijken naar een filmpje over de collecte, aansluitend collecte onder orgelspel.

De kinderen komen terug van de Kindernevendienst.

We zingen: Lied 408: 1, 2 en 3 en het refrein “Hosanna, hosanna, de Koning komt”  (Evangelische Liedbundel)

Slotlied (staande): Lied 575: 1 en 6 “Jezus, leven van ons leven” (NLB)

 

Heenzending en zegen

 

Zingen: “Amen” (3x)

 

De Cantorij zingt: “Kom in mijn hart”

 

Orgelspel

 


 

 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar:

dhr. H. v.d. Zande en naar dhr. D. Pot.

 

Kerkdiensten Stille Week

Komende week worden de volgende diensten in De Hofstad gehouden:

-  Witte donderdag 24 maart om 19.00 uur, Heilig Avondmaalsviering, aansluitend The Passion.

-  Goede vrijdag 25 maart om 15.00 uur, Heilig Avondmaalsviering (zittend).

-  Goede vrijdag 25 maart om 19.30 uur.

-  Stille zaterdag 26 maart om 22.00 uur, Paaswake.

-  1e Paasdag 27 maart om 10.00 uur.

 

The Passion 2016 ‘live’ op de grote schermen

Waar:       in de kerkzaal van ‘De Hofstad’

Wanneer: aanstaande donderdag, op witte donderdag 24 maart

Hoe laat: 19:00 uur de kerkdienst, kopje koffie en dan ‘live’ The Passion.

De ZWO-commissie

 

De spaardoosjes 40-dagentijd 2016

Het einde van de 40-dagentijd nadert. Daarom willen wij u er even aan herinneren dat u volgende week zondag 27 maart de spaardoosjes van de 40-dagentijd weer kunt inleveren. U kunt het spaardoosje meenemen de kerkzaal in. Tijdens de dienst worden ze ingezameld door de kinderen. De opbrengst, zoals al eerder vermeld, zal bij het Moldavië project terecht komen.

Alvast hartelijk dank voor het meesparen!

De ZWO-commissie