De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 10 april 2016 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 81: 1 en 2 “Jubel God ter eer” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Wij zingen: Lied 906: 1 en 4 “God is tegenwoordig” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Genesis 28: 10 - 22 (uit de NBV)
 
Wij zingen: Lied 289: 1 “Ik geloof in God de Vader” (Evangelische Liedbundel op melodie: “Wat de toekomst brengen moge”)
 
Schriftlezing: Openbaring 1: 12b - 20 (uit de NBV)
 
Wij zingen: Lied 289: 2 “Ik geloof in Jezus Christus” (Evangelische Liedbundel)
 
Schriftlezing: Lucas 24: 13 - 35 (uit de NBV)
 
Toelichting bij het beeld van en door dhr. Wiebe van Dingen
 
Wij zingen: Lied 289: 3 “Ik geloof dat mijn Verlosser” (Evangelische Liedbundel)
 
Overdenking
 
Wij zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 150a (!): 1 en 2 “Geprezen zij God” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel 
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
mevr. M. Wissink en mevr. G. Wouters.
 
Voedselbank
Aangezien er wekelijks heel veel pakketten voor één persoon gemaakt moeten worden, vraagt de Voedselbank ook in april kleine potjes/blikjes groente in te zamelen. Zo kan er wat voorraad worden opgebouwd. Wij hopen, dat u deze maand weer wilt meehelpen een paar kratten te vullen.
U kunt de hele maand april de genoemde producten meenemen: op zondag kunt u ze in de blauwe krat in de hal van de kerk en door de week op de balie of op de tafel in de hal zetten.
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank.
De diaconie.
 
Gemeenteavond 20 april 19.30 uur
Op woensdag 20 april a.s. wordt een gemeenteavond georganiseerd.
Wij beginnen met een moment van bezinning.  Aansluitend willen we u graag informeren over een aantal zaken, maar we willen ook graag uw mening horen over op een aantal punten.
Op de agenda staan o.a.:
1. De indeling van de kerkzaal.  We hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de kerkzaal beter in te delen. We gaan een aantal mogelijkheden in de praktijk laten zien en beleven.
2. “Kerk in Balans”.  We geven u inzicht in de stand van zaken.
3. Beleidsplan 2016 - 2010. Het Beleidsplan is zo goed als klaar. De kerkenraad heeft kaders aangegeven voor het beleid voor de komende  jaren. We willen graag met u van gedachten wisselen over de uitwerking van die keuzes.
We hopen natuurlijk dat u De Hofstad blijft ondersteunen, niet alleen financieel, maar ook in het vormgeven van onze wijkgemeente en het meewerken aan de uitvoering van de speerpunten van beleid. Het is dus belangrijk dat u erbij bent.  Samen maken we De Hofstad ook de komende jaren de Kerk van Zuid!
 
N.B. Op woensdagavond 11 mei om 19.30 uur is er een “Open kerkenraadsvergadering”.
De kerkenraad buigt zich die avond over de concrete uitwerking van de speerpunten voor het nieuwe seizoen.  Per taakgroep proberen we een activiteiten-programma op te stellen en uit te werken op hoofdlijnen. Een leuke klus. Het wordt een avond waar we elkaar kunnen bestoken met nieuwe ideeën die we ook echt gaan uitvoeren!  Het zou fantastisch zijn als u er bij bent! Samen met u komen de leukste, mooiste en beste dingen  van de grond!  U bent  hartelijke welkom!
Namens de kerkenraad, Henk van Giessel, voorzitter
 
Workshop aquarel t.b.v. Voices4Peru
Op donderdag 21 april wordt van 13.30 tot 16.00 uur een eenmalige aquarel workshop gegeven in De Hofstad. Ervaring met het aquarelleren is niet vereist.
Kosten: € 15,-- inclusief materiaal. We beginnen met een kopje thee.
De opbrengst is bestemd voor Voices4Peru.
Graag de kosten voor 21 april storten op NL22INGB0681024402 t.n.v H.J Wolters-Schaap te Apeldoorn.
Opgeven kan door in te spreken op de voicemail van 0651321845
U, jij bent van harte welkom! Hetty Wolters 
 
 
Expositie “Licht onderweg” in de Hofstad.
Van 27 maart tot en met  29 april is er een expositie in de Hofstad, bij de omloop op de eerste verdie-ping. Het gaat om schilderijen van Eskelien de Ridder (Deventer) en keramiek van Pia Zeggelaar (Beekbergen).
U kunt na afloop van deze dienst een kijkje nemen, maar ook op woensdagmiddag ( na afspraak) van 14.00–17.30 uur en vrijdagmiddag van 14.00–17.30 uur.
De werken zijn ook te koop. KidH.