De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 17 april 2016 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 100: 1 en 3 “Juich Gode toe, bazuin en zing” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 617a: 1, 2 en 3 en het refrein “Tienduizend redenen” (Hemelhoog)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied 92:
refrein, couplet 1, refrein, couplet 2 en refrein “Jezus is de Goede Herder” (Hofstadbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Numeri 27: 12 - 23 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 100: 2 en 4 “Roep uit met blijdschap: God is Hij” (NLB)
 
Schriftlezing: Johannes 10: 22 - 30 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 653: 6 en 7 “Gij zijt tot herder ons gegeven” (NLB)
 
Schriftlezing: Openbaring 7: 9 - 17 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 725: 1, 3 en 4 “Gij boden rond Gods troon” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 66: refrein, couplet 1, refrein, couplet 2 en refrein “Jezus leeft in eeuwigheid”
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 103c (!): 1, 3 en 5 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. A. van der Horst en mevr. M. Karsten.
 
Gebedssamenkomst:
Aanstaande woensdag 20 april is er ’s avonds weer een gebedssamenkomst in De Hofstad. Vanwege de Gemeenteavond die om 19.30 uur begint, begint de gebedssamenkomst iets eerder dan anders, namelijk om 18.30 uur (!). Met elkaar willen we stil zijn, lezen, gedachten delen, een lied zingen en bidden. We hopen u en jullie in deze gebedssamenkomst te mogen verwelkomen om zo het werk in onze gemeente ook in gebed te dragen.
De voorbereidingsgroep en ds. Albert Roodenburg