De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 24 april 2016 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

 

Orgelspel

 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

 

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

 

Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Lied 729: 1 en 5 “Mijn hart wacht stil op U, o Heer” (Hemelhoog, melodie van Psalm 62)

 

Mijn hart wacht stil op U, o Heer,

uw komst verwacht ik, meer en meer,

uw liefde houdt mijn ziel gevangen.

Naar U gaat al mijn vreugde uit,

ik wacht op U, wacht als een bruid,

reikhalzend hunkert mijn verlangen.

 

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,

uw komst, de grote ommekeer;

hoe vrolijk zal ik U ontvangen!

Gij die mijn allerliefste zijt,

kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,

vervul mijn allerdiepst verlangen!

 

Gebed om de opening van het Woord

 

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

 

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 - 9  (uit de NBV)

 

Zingen: Psalm 145: 1 en 3 “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal” (NLB)

 

Schriftlezing: Johannes 13: 31 - 35 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 974: 1, 2 en 5 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat” (NLB)

 

Schriftlezing: Openbaring 19: 1 - 9 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 747: 1, 5 en 8 “Eens komt de grote zomer” (NLB)

 

Verkondiging

 

Zingen: Lied 791: 1, 2 en 3 “Liefde, eenmaal uitgesproken” (NLB)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Mijn Papa (door Petra van den Broek)

 

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

 

(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

 

Slotlied (staande): Lied 793: 1 en 3 “Bron van liefde, licht en leven” (NLB)

 

Heenzending en zegen

 

Zingen (staande): “Amen” (3x)

 

Orgelspel

 


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:

mevr. A. Broer en mevr. A. Bosman.

 

Voedselbank

Aangezien er wekelijks heel veel pakketten voor één persoon gemaakt moeten worden, vraagt de Voedselbank in april kleine potjes/blikjes groente in te zamelen. Zo kan er wat voorraad opgebouwd worden. Op de zondagen 24 april en 1 mei kunt u deze producten nog meenemen (de kratten worden begin mei opgehaald). Helpt u weer mee een paar kratten te vullen? Voor de maand mei is als product van de maand gekozen voor pakjes droge soep. Zoals inmiddels wel bekend kunt u de producten op zondag in de blauwe krat in de hal van de kerk en door de week op de balie of op de tafel in de hal zetten. Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank. De diaconie.

 

Wijziging aanvangstijd morgendiensten

Vanaf 1 mei tot en met 31 augustus beginnen de diensten om 9.30 uur.

 

Vakantiegeld samen delen

De voorbereidingen zijn al weer een tijdje aan de gang en binnenkort barst de uitvoering los: de actie Vakantiegeld samen delen. Dit jaar doen kerken mee in Apeldoorn in Centrum-Noord, Noord-Oost, Zuid-Oost (De Maten & Zonnehoeve) en Zuid en in Ugchelen. In Zuid al weer voor de derde keer. Volgende week vindt u op de Zondagsbrief en in de nieuwsbrief uitgebreidere informatie over de manier van aanvragen en van doneren van vakantiegeld. De verwachting is dat het aantal aanvragen dit jaar opnieuw zal stijgen. We hopen dan van harte dat u ook dit jaar weer een steentje wilt bijdragen.

 

Welkom in mijn tuin: ook in 2016! 

Ook komende zomer (In juni, juli en augustus ) willen we graag “kom in mijn tuin” organiseren. Vorig jaar is dat als zeer geslaagd ervaren.  Na de kerkdienst mooie momenten om elkaar te ontmoeten en te delen. We zouden het fijn vinden als gemeenteleden hun tuin (of eventueel hun huis bij wat minder weer) willen openstellen voor mede gemeenteleden en hen ook een kopje koffie of thee willen serveren. Vanaf volgende week zondag, 1 mei zal het inschrijfschema hiervoor in de hal van de kerk hangen op een flap over. 

Het gaat om de volgende data: 12, 19 en 26 juni  -- 10, 17, 24 en 31 juli -- 14, 21 en 28 augustus

Alvast heel hartelijk dank!

Gemeenteleden zijn van harte welkom op bovenstaande zondagen. Waar de tuin “open” is wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief, zondagsbrief en de website van de Hofstad.

Team activiteiten van de taakgroep pastoraat