De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Orde van dienst op Hemelvaartsdag, 5 mei 2016 om 9.30 uur in De Hofstad

 

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

 

(gemeente gaat staan)

 

Intochtslied: NLB psalm 47: 2, 3  “God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon”

 

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

 

Gedicht ‘Waar staar je naar?’ van Robert Doek

 

Gebed

 

Schriftlezing OT: Psalm 47

 

Lied: NLB 550: 2  “Verheug u, gij dochter van Sion”

 

Schriftlezing NT: Lucas 24: 36-53 afgewisseld met liederen

 

  • Lucas 24: 36
  • Lied: NLB 421 (3x)               “Vrede voor jou”
  • Lucas 24: 37-43
  • Lied: Hofstadbundel 44: 2    “Wij delen, wij delen, gewoon het daag’lijks brood”
  • Lucas 24: 44-46
  • Lied: NLB 624: 1                  “Christus, onze Heer, verrees”
  • Lucas 24: 47-50
  • Lied: NLB 415: 1                  “Zegen ons, Algoede”
  • Lucas 24: 51-53

 

Uitleg en verkondiging – met het lied ‘Schouder’ van Jim Bakkum

Als ik knipper met mijn ogen
Is er weer een dag voorbij
De week is om nog voor die is begonnen
En al heb ik soms geen tijd, ik maak het vrij
Ik maak het voor je vrij
 
Zelfs al kan ik er niet zijn
Blijft er nog een deel van mij
Waar je op kan leunen
Als je zelf niet meer kan staan
Als de houvast je verlaat
En het even niet meer gaat
Mag je bij mij schuilen
Laat mij je schouder zijn
Al sta je stil, de klok blijft tikken
Steeds weer haalt de tijd ons in
En in de tussentijd verlies ik de momenten
Waar het allemaal om draaide, in het begin
 
Zelfs al kan ik er niet zijn
Blijft er nog een deel van mij
Waar je op kan leunen
Als je zelf niet meer kan staan
Als de houvast je verlaat
En het even niet meer gaat
Mag je bij mij schuilen
Laat mij je schouder zijn

 

Zelfs op afstand hoor ik jou
Dan lijkt je wereld nu zo grauw
Je brengt de kleur weer terug en
Neem je liefde met me mee
Na de branding komt het zand
Pak m’n uitgestoken hand
Omarm de rots die op je wacht
Mijn schouder geeft je kracht

 

Zelfs al kan ik er niet zijn
Blijft er nog een deel van mij
Waar je op kan leunen
Als je zelf niet meer kan staan
Als de houvast je verlaat
En het even niet meer gaat
Mag je bij mij schuilen
Jij mag bij mij schuilen
Laat mij je schouder zijn
Laat mij je schouder zijn
   

 Lied: NLB 663: 1, 2  “Al heeft Hij ons verlaten”

 

Gebeden - stil gebed – Onze Vader

 

Collecten

 

Slotlied: Zingende Gezegend 51: 1, 3   “Hoort! Een woord van eeuwig leven”

(melodie NLB 769 Eens als de bazuinen klinken)

1. Hoort! Een woord van eeuwig leven –

Christus die ten hemel vaart:

Mij is alle macht gegeven

in de hemel en op aard;

gaat vertolken alle volken

wat u werd geopenbaard!

3. Ik ben met u, alle dagen,

nu en tot in eeuwigheid!

Van mijn rijk zult gij gewagen –

gaat dan heen, gaat wereldwijd;

als gij valt, zal Ik u dragen,

Ik ben met u, voor altijd!

Zegen – met 3x gezongen "Amen"