De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 15 mei 2016 (1e Pinksterdag) om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger:                 ds. A.R. Roodenburg

Solozang:                   Tieneke Berkhof

Kunst in De Hofstad:    Marjolein Zijlstra

 

Zingen voor de dienst:

Lied 672: 1, 2 en 7 “Kom laat ons deze dag” (NLB)

Lied 704: 1, 2 en 3 “Dank, dank nu allen God” (NLB)

 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

 

Aanvangslied (staande): Psalm 33: 1 en 2 “Kom nu met zang en roer de snaren” (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Lied 218: 1, 2 en 3 “Samen in de naam van Jezus” (Evangelische Liedbundel)

 

Tieneke Berkhof zingt: “Heilig, Heilig, Heilig” uit de Deutsche Messe

 

Gebed

 

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied 683: 1, 2, 3 en 4 “’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest” (NLB) naar de Kindernevendienst.

 

Schriftlezing: Joël 3: 1 - 5 (uit de NBV)

 

Zingen: “Kinderen van Sion, juich !”: 1 (allen), 2 (Tieneke Berkhof) en 3 (allen)

                                                          (melodie: Lied 906 (NLB) “God is tegenwoordig”)

1. Kinderen van Sion, juich! – je Heer komt spoedig
Hij verkwikt je overvloedig.
Wees verheug en jubel, dank Hem voor zijn zegen
voor zijn aangename regen
God de Heer geeft je weer,
meer dan ooit te voren olie, wijn en koren.
2. Daarna komt de volheid, want mijn  Geest zal komen
u weldadig overstromen.
Hij laat ouden dromen en zal aan je zonen
grootse visioenen tonen.
Zegen wordt uitgestort
Zelfs aan arme slaven, schenk ik geestesgaven.

                                                                                    3. Bloed en rook en vlammen, geef ik als mijn teken,
ook al is het licht geweken.
Wees niet bang , ik red je, want ik heb gezworen:
Roep tot mij en ik zal horen.
Kom, mijn kind, vlucht en vind
door mij Geest gedragen, redding in die dagen.

         

 

 Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 23 (uit de NBV)

 

Tieneke Berkhof zingt: “Geef mij Heer, veel van uw liefde”: 1 en 2

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13 (uit de NBV)

 

Zingen: “Geef mij Heer, veel van uw wijsheid” (melodie: “Welk een vriend is onze Jezus”)

1. Geef mij Heer, veel van uw liefde
laat mij uw discipel zijn.
Opdat ik voor and’re mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m’een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik uw kind ben
en door U ben aangeraakt.
2. Geef mij Heer veel van uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf’ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and’ren open
geef mij tact en veel geduld.

                                                                     3. Geef mij Heer, veel van uw wijsheid
om hen die verdrietig zijn
wat bemoediging te geven,
vol van warmt’ en troost te zijn.
Wetend dat ikzelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer, een instrument zijn,
dat mag dienen door uw kracht

 

 

Verkondiging

 

Zingen: Lied 970: 1 en 2 (Tieneke Berkhof), 3, 4 en 5 (allen) “Vlammen zijn er vele” (NLB)

 

Tieneke Berkhof zingt: “Gott, wie gross ist deine Gütte” van J. S. Bach

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

 

Slotlied (staande): Gezang 304: 1, 2 en 3 “God is getrouw, zijn plannen falen niet” (Liedboek voor de Kerken)

Heenzending en zegen

 

Zingen (staande): “Amen” (3x)

 

Orgelspel

 

We wensen u en jullie hele Geestrijke Pinksterdagen toe !

 


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:

dhr. H. Brouwer, naar mevr. J. Braakhekke en mevr. I. Buitenhuis

 

Inleverdatum De Hofstedeling

T/m uiterlijk zondag 22 mei kan er kopij aangeleverd worden voor het nummer dat half juni verschijnt. In de vorige berichtgeving was helaas een foutje in geslopen en stond niet de juiste datum vermeld. Het moet dus 22 mei zijn. De kopij kan gestuurd worden naar email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet! De redactie

 

Netwerk7 borrel over "40-ers in de kerk"

Kerkplein7 organiseert op vrijdag 3 juni van 16:30-18:30 in café Schenkers een Netwerk7 borrel over "40-ers in de kerk". 40-ers staan midden in het leven. Ze zijn druk met hun werk, carrière, gezin en hebben vaak een groot sociaal netwerk. Tegelijkertijd is het een groep die je steeds vaker ziet verdwijnen in de Protestantse Kerk , een kleinere groep die blijft is vaak zeer actief in het jeugdwerk.  Hoe is met de betrokkenheid van de kerk op 40-ers (en hun gezin?) Hoe geeft ze dit handen en voeten? En wat betekend kerk-zijn voor veertigers en wat maakt dat ze zich verbinden en verbonden willen blijven met een kerk. Welke factoren zijn voor hen bepalend voor het kunnen verbinden aan een kerk? Iedereen die zich betrokken weet met dit thema is van harte welkom. 

Meer informatie: www.kerkplein7.nl / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Ouderenmiddag

Woensdag 18 mei hebben we onze laatste ouderenmiddag van dit seizoen.
We gaan dan bingo spelen. We hebben mooie prijzen, dus komt allen.
De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Namens de commissie Anneke Riphagen.

 

SORTEERCENTRUM STICHTING W.H.O.E. VERHUIST._
Vanaf 1 mei kan de stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) haar goederen ontvangen en sorteren in een nieuw sorteercentrum aan de PRINSENWEIDE 14.

Ruim 2,5 jaar heeft de stichting gebruik kunnen maken van het (oude) ROC pand aan de Boerhaavestraat, maar deze wordt in september na renovatie weer in gebruik genomen als school! Na een maand zoeken vond de stichting bij Hamer bv. Installatietechniek aan de Prinsenweide een geschikt deel van een pand.
Particulieren en bedrijven kunnen hier hun overtollige goede tweedehands goederen brengen, elke dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur. Zie op de site www.whoe.nl [1] wat er niet aangenomen wordt. Koffie en thee staan klaar!
Na het uitzoeken van de goederen worden deze opgeslagen in een opslagbox op het Zwitsal-terrein waarvandaan ook de volgeladen vrachtwagens naar Oost-Europa zullen vertrekken. In 2015 heeft de stichting 12 combinatievrachtwagens met hulpgoederen geschonken aan hulpbehoevende medemensen in Oost-Europa! In totaal 140 ton.
KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN AAN DE PRINSENWEIDE 14!!!!_
 
P.s. En wat die BEST-TAS betreft: daar gooit u toch gewoon alleen uw kapotte goederen in!!