De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 19 juni om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. H.W.J. Faassen      Organist: Marc Woning        Koster: Kees Vaartjes


Voorbereiding

Begroeting door ouderling van dienst – moment van stilte ter voorbereiding op de dienst

Intochtslied: Psalm 89: 1, 4 en 6
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Verootmoediging/smeekgebed

Wij zingen: Lied 538: 3 en4 (NLB) 'Een mens te zijn op aarde'

Apostolisch vermaan: Efeze 6: 10-13 (NBV-vert)

Wij zingen: Gezang 96:1, 2, 3 en 4 (Liedboek voor de kerken) 'Wordt krachtig in de Heer'

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment
Wij zingen: 'het Lichtlied'.
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

1e schriftlezing: Jesaja 65: 1-10 (NBV-vert)
Wij zingen: Lied 454:1, 2 en 3 (NLB) 'De mensen die gaan in het duister'

2e schriftlezing: Lucas 8: 22-39 (NBV-vert)
Wij zingen: Lied 352:1, 2 en 5 (NLB) 'Jezus,meester aller dingen'

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Wij zingen: Gezang 435:1 allen, 3 vrouwen, 4 mannen en 5 allen (Liedboek van de kerken)
'O verbreker aller banden'

Pastorale mededelingen

Gebeden

Aankondiging van de gaven
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Slotlied: Lied 755:1 en 2 (NLB) 'Toch overwint eens de genade'

Zegen – met 3 x gezongen Amen


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. J.W. Duijm en Mevr. G. Duijm – Oosting, Mevr. J.W. Deunk – ten Have

Kom in mijn tuin 2016
Na de kerkdienst bent u vandaag van harte welkom voor koffie/thee en ontmoeting bij:
de familie Eertink
We wensen u een mooie ontmoeting en gezelligheid toe en hopen op mooi, zonnig weer!
Team activiteiten van de taakgroep pastoraat.

Voedselbank
Ruim veertig procent van de voedselpakketten die wekelijks worden uitgegeven is bestemd voor eenpersoons huishoudens. Daarom is als product van de maand juni gekozen voor 1-kops pakjes soep of drinkbouillon. We hebben dringend behoefte aan veel van die kleine pakjes. Afgelopen zondag was er al één krat vol! Dat is heel mooi! Tot en met zondag 26 juni kunt u dit product aanleveren.
U kunt uw gaven op zondag in de kratten in de hal en doordeweeks op de tafel of de balie kwijt.
Namens de diaconie: bedankt!

Zomerontmoetingen in juli en augustus 2016
(per abuis is dit niet in de Hofstedeling terecht gekomen, dus zegt het voort)
In de zomer ligt alles stil…. , maar niet (helemaal) in De Hofstad! Net als eerdere jaren is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om elkaar doordeweeks te ontmoeten in de zomer. Iedere woensdag van 6 juli t/m 10 augustus is de kerk open van 14.00-16.00. De zomerontmoetingen worden georganiseerd door Team Activiteiten en ds. Gerdina Loeve. Dit team is een groep gemeenteleden binnen de Taakgroep Pastoraat die activiteiten organiseert, waarbij gemeenteleden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Er zijn dit jaar zes middagen gepland, drie daarvan worden door ds. Gerdina Loeve ingevuld rondom ons jaarthema: ‘woestijn: (over)leven!’. Deze middagen gaan we door middel van verschillende werkvormen met elkaar in gesprek over leven en geloof. De andere drie middagen is er geen inhoudelijk thema, maar kunt u in de kerk terecht voor koffie/thee, elkaar ontmoeten en voor wie wil een spelletje spelen. De kerk is open van 14.00-16.00 op de volgende woensdagmiddagen:
• 6 juli in gesprek met elkaar en de dominee
• 13 juli inloop met spelletjes
• 20 juli in gesprek met elkaar en de dominee
• 27 juli inloop met spelletjes
• 3 augustus in gesprek met elkaar en de dominee
• 10 augustus inloop met spelletjes
Deze middagen zijn bedoeld voor mensen van alle leeftijden die het leuk vinden elkaar te ontmoeten in de zomer. U kunt aanschuiven wanneer u wilt en kunt. Mensen uit andere wijkgemeenten en zij die geen lid zijn van een kerk zijn natuurlijk ook van harte welkom op deze middagen. Neem dus gerust iemand mee. Opgeven is niet nodig; collecte voor de onkosten bij de uitgang.
Een fijne zomer gewenst en tot ziens! Team activiteiten: Janneke Blaauw, Sientje de Boer, Ans Ditzel en Inge Wouters

 

Kerkplein7 organiseert op vrijdag 1 juli van 16:30-18:30 in café Schenkers een Netwerk7 borrel, over Vrijwilligers (ver)binden, boeien en bezielen.
Hoe werf, motiveer en coach je vrijwilligers zodat ze enthousiast en betrokken blijven binnen de kerk. Een tevreden vrijwilliger blijft langer actief. Maar hoe tevreden zijn onze vrijwilligers eigenlijk? Wat vinden zij van het werk? En van de begeleiding en samen¬werking? Hoe tevreden zijn ze over de faciliteiten en de ontplooiingsmogelijkheden? En zijn ze van plan dit nog lang te blijven doen? Iedereen van vrijwilliger tot beleidsmaker of beroepskracht die zich betrokken weet met dit thema is van harte welkom. Locatie, Schenkers, van Kinsbergenstraat 8 in Apeldoorn.
Meer informatie: www.kerkplein7.nl / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Programma
Het (korte) inhoudelijke programma duurt van op vrijdag 1 juli 16.30 –17.30 uur. Deze keer met als thema vrijwilligers (ver)binden, boeien en bezielen. Vervolgens gaan we hierover met elkaar in gesprek. De netwerkborrel is om 18.30 afgelopen. De eerste 3 drankjes zijn op rekening van Kerkplein7.

Aanmelden
1. Geef door dat je komt via een whatsapp op 06-38907257, dan voegen we je toe aan de groep NETWERK7 en blijf je op de hoogte.
2. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Netwerk7
Weten wat er speelt binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn? Daarvoor moet je niet op de vergadering zijn, maar op de borrel. Daarom organiseert Kerkplein7: Netwerk7, de maandelijkse borrel voor kerkelijke professionals, bestuursleden en vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Deze borrel is de plek om goede ideeën op te doen en de juiste mensen te spreken. Elke maand behandelen we een onderwerp.